Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

How do peace support operations impact on conflict region´s economies?

How do peace support operations impact on conflict region´s economies? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Johan Tejpar
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-06-17
Rapportnummer: (FOI-R--2767--SE)
Nyckelord peace support operations, economic impact, armed conflicts, shadow economy, war economy
Keywords fredsfrämjande insatser, ekonomiska effekter, skuggekonomier, krigsekonomier, väpnade konflikter
Sammanfattning Peace support operations (PSO) are normally carried out in poor countries with large informal markets and little state capacity. This situation makes these countries very susceptible to external shocks such as the economic impact of PSOs. This report anallyses PSOs economic impact on conflict regions. This report indicates that PSOs have an economic impact both locally and regionally. the effects are both positive and negative. The demand and supply of goods and services, the labour market and the housing market are some aspects affected by PSOs. As local markets are intertwined with national and regional ones, the effects can spread throughout the country and even to the regional neighbours. Some of the aspects impinged on here are changed trade and migration patterns. Different PSOs seem to inflict differently on the economy. the area is of importance as increased understanding of what actions lead to what types of economic effects can help identify spoilers and avoid PSO actions and policies from being counterproductive. It seems as if the comprehensive approach will continue to prevail over the foreseeable future. This means that one of the challenges for future PSOs will be to find methods that minimise the economic impact, or at least isolate it to the local conflict area.
Abstract Vanligast sker fredsfrämjande insatser i utvecklingsländer, länder med svaga och i stor utsträckning informella ekonomier samt med undermåliga offentliga förvaltningar. Detta gör dessa länder extra mottagliga för externa ekonomiska chocker. I takt med att fredsfrämjande insatsers fokus har breddats till att inkludera fler områden och uppgifter har insatsernas inverkan på lokala ekonomiska förhållanden blivit allt mer omtalad. Rapporten visar att fredsfrämjande insatser påverkar den lokala, såväl som regionala ekonomin, med både positiva och negativa utgångar. Utbudet av varor och tjänster, arbetsmarknaden och bostadsmarknaden är några områden som berörs. Konfliktländers marknader är även sammanlänkade regionalt och flertalet effekter påverkar regionala strukturer såsom handels- och migrationsmönster. Olika insatser ter sig ha olika mycket ekonomisk inverkan. Området är viktigt att studera för att öka förståelsen för vilka handlingar som kan tänkas leda till vilka effekter. Målet är att identifiera strukturer och aktörer för att röna ut var man bör fokusera insatser för att förhindra skapandet av "spoilers" eller att den fredsfrämjande insatsens agerande leder till kontraproduktiva effekter för skapandet av fred och säkerhet. Utvecklingen av insatser verkar fortsätta att gå mot att vara mer omfattande i mandat och uppgifter. En utmaning för framtida insatser blir att hitta metoder som minimerar, eller åtminstone isolerar de ekonomiska effekterna till det lokala konfliktområdet.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182