Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Abandoning Frontline Trenches? Capabilities for Peace and Security in the SADC Region.

Abandoning Frontline Trenches? Capabilities for Peace and Security in the SADC Region. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Markus Derblom, Cecilia Hull
Ort: Stockholm
Sidor: 101
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-06-26
Rapportnummer: (FOI-R--2768--SE)
Nyckelord Södra Afrikas utsvecklingssamfund, SADC, fred och säkerhet, APSA, AU, befrielserörelsen, södra Afrika, Afrika
Keywords SADC Organ, SADC OPDS, Regional Economic Communities, REC, SADC Standby Force, SADCBRIG, African Standby Force (ASF), Frontline States, Southern Africa, Africa, Peace and Security, Liberation Movements, AU
Sammanfattning Södra Afrikas utvecklingssamfund (SADC) är en viktig aktör inom området "fred och säkerhet" både i södra Afrika och på hela den afrikanska kontinenten genom sitt Organ för politik, försvar och säkerhet. Denna rapport ger en översikt över SADC:s strukturer och organisation jämte samfundets historia och utveckling. Den förklarar också den politiska dynamik som existerar i regionen och som ligger till grund för SADC:s politik, hållning och agerande samt analyserar hur denna påverkar förutsättningarna för fred och säkerhet i regionen, såväl som inom den bredare Afrikanska freds- och säkerhetsarkitekturen. Rapporten för även också en diskussion om möjliga områden för partnerskap och annat stöd från externa givare för uppbyggnaden av SADC:s politiska - och säkehetsstrukturer.
Abstract The Southern African Development Commubnity (SADC) is an important actor within the area of peace and security bioth in southern Africa and on the African continent as a whole, acting through its Organ on Politics, Defence and Security Co-operation. This report outlines SADCs organisational structure and the history and background of the organisation. It also explains the political dynamics existing in rthe region, guiding SADCs policy and actions, and analyses how this dynamic affects the pre-conditions for peace and security in the region, as well as the construction of the African Peace and Security Architecture. In addition, the report also explores the potential for support from external donors to SADC political and security structures, seeking to inform discussions about such partnerships.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182