Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The Collision of Liberation and Post-Liberation Politics within SADC. A study on SADC and the Zimbabwean Crisis.

The Collision of Liberation and Post-Liberation Politics within SADC. A study on SADC and the Zimbabwean Crisis. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Eldridge Adolfo
Ort: Stockholm
Sidor: 57
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-06-18
Rapportnummer: (FOI-R--2770--SE)
Nyckelord Afrika, afrikansk säkerhet, fred och säkerhet, AU, SADC, Southern Africa Development Community, APSA, den afrikanska arkitekturen för fred och säkerhet, SADCBRIG, Zimbabwe, befrielserörelsen, södra Afrika
Keywords Africa, African Security, Peace and Security, Frontline States, Liberation, APSA, African Peace and Security Architecture
Sammanfattning På uppdrag av Försvarsdepartementet har Afrikagruppen vid FOI under 2009 genomfört en serie av studier relaterade till till södra Afrika. Denna rapport ingår i serien, och fokuserar på hur befrielserörelsementaliteten fortfarande präglar södra Afrika och hur den har påverkat SADC som organisation vad gäller dess hantering av Zimbabwe-krisen. Rapporten ger en inblick i varför SADC-länderna har antagit en politisk linje som innebär tyst diplomati gentemot Robert Mugabe och hans parti ZANU PF. Den undersöker vidare hur denna mentalitet, som härstammar från befrielserörelsetiden, ställer krav på och ibland skapar problem för SADC-länderna i dagens politik, till exempel vad gäller frågan om Afrikansk solidaritet eller om nationalism och omfördelning av resurser. Rapporten belyser också aktuella spänningar mellan den partipolitik som bygger på befrielserörelsen och en Marxistisk övertygelse, och de nya partiernas väg mot flerpartidemokrati. Rapporten avslutar med att lyfta fram en rad områden där det finns behov av insatser och stöd för att bygga och stärka ett demokratiskt förhållningssätt i SADC-regionen.
Abstract On commission from the Ministry of Defence, the FOI Studies in African Security team is currently engaged in a number of studies relating to Southern Africa. The report has as a focal point the liberation movement mentality in southern Africa and its influence on SADC as an organisation with regards to the Zimbabwean crisis. It provides insights into why the SADC startes have pursued a policy of quiet diplomacy towards Robert Mugabe and his Zanu PF party in view of the crisis in Zimbabwe. It examines the constraints the liberation movement mentality places on the SADC states; the role the politics of African solidarity plays; the roles nationalism and resource redistribution play in post settler colonies; and the tensions created by the juxtaposition of the colonial past and liberation Marxist persuasion against the new-liberation political parties drive towards more democratic forms of governance. In conclusion, it gives some thoughts for the future and points to areas in need of support in order to shape a more democratic future for the SADC region.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182