Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Breaking the Mould in Zimbabwe: Pragmatic Engagement at a Critical Juncture.

Breaking the Mould in Zimbabwe: Pragmatic Engagement at a Critical Juncture. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Justin MacDermott
Ort: Stockholm
Sidor: 72
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-06-16
Rapportnummer: (FOI-R--2771--SE)
Nyckelord Zimbabwe, södra Afrika, säkerhetssektor reform, post-konflikt transformation, rättvisa och försoning
Keywords Southern Africa, security sector reform, post-conflict transformation, transitional justice and reconciliation
Sammanfattning På uppdrag av försvarsdepartementet arbetar FOI:s afrikaprojekt med ett antal studier kring södra Afrika. Denna rapport fokuserar på politiska, humanitära och säkerhetssituationen i Zimbabwe. Den utforskar huruvida det internationella samfundet borde engagera sig i att stödja samlingsregeringens politiska process samt identifierar potentiella strategier för ett dylikt engagemang. Rapporten börjar med att identifiera potentiella utlösande faktorer som skulle kunna destabilisera säkerhetssituationen i landet. Därefter diskuteras kritiska säkerhetsfrågor som kommer att behöva åtgärdas för att bereda väg för en mer demokratisk och stabil utveckling i landet. Slutligen söker rapporten identifiera risker för internationella samfundet att engagera sig i några av dessa frågor, samt potentiella strategier för detta.
Abstract on commission from the Ministry of Defence, the FOI Studies in African Security team is currently engaged in a number of studies relating to Southern Africa. This report is focused on the political, hunmanitarian and security-related situation in Zimbabwe. It examines whether the international community should engage the Government of National Unity in support of the political process as well as to identify potential strategies for such an engagement in the event that it takes place. It does so through first identifying key triggers for destabilising the security situation. It then identifies the critical security concerns that are likely to remain beyond the transition period , but which require attention during the transition phase in order to pave the way for a more democratic and stable development of the country. Finally, it seeks to identify risks of, and potential strategies for, the international community to engage in some of these issues.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182