Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Blue Berets Under the Red Flag. China in the Peacekeeping System.

Blue Berets Under the Red Flag. China in the Peacekeeping System. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jerker Hellström
Ort: Stockholm
Sidor: 72
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-06-12
Rapportnummer: (FOI-R--2772--SE)
Nyckelord Kina, Afrika, USA, Förenta Nationerna, Taiwan, fredsbevarande insatser, suveränitets- och ickeinblandningsprinciper
Keywords China, Africa, USA, United Nations, Taiwan, peacekeeping operations, principles of sovereignty and non-interference
Sammanfattning Trots att Kina varit en av de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd sedan 1971, är landet en relativt ny aktör i FN:s fredsbevarande insatser. Under sina första tio år som FN-medlemsland förhöll sig Kina skeptiskt till fredsoperationer och avstod från att delta omröstningar i Säkerhetsrådet om FNinsatser förrän på 1980-talet. Kina kom då att utveckla en mer pragmatisk och mindre ideologisk attityd gentemot FN, och började spela en alltmer aktiv roll i säkerhetsfrågor. De första kinesiska FN-observatörerna sändes ut i början av 1990-talet, men det är under de senaste åren som den stora förändringen har skett: mellan år 2000 och 2009 har antalet kinesiska deltagare i FN-styrkorna ökat från knappt 100 till över 2 000. Denna studie belyser de politiska, strategiska och ekonomiska faktorer som ligger till grund för Kinas ökade stöd för FN:s fredsbevarande insatser samt undersöker hur dessa omständigheter kan komma att påverka den framtida utvecklingen.
Abstract Despite the fact that China has been one of the five permanent members of the UN Security Council since 1971, the country is a relatively new actor in UN peacekeeping operations. During its first ten years as a UN member, China held a sceptical attitude towards peace operations and refrained from voting on such resolutions until the 1980s. China eventually developed a more pragmatic and less ideological attitude towards the UN, and began to play an increasingly active role in security issues. Although the first Chinese UN observers were deployed already in the early 1990s, the major change in China´s deployment pattern has taken place in the past decade. Between 2000 and 2009, the number of Chinese participants in UN forces increased from less than 100 to over 2,000. This study illustrates the political, strategic and economic factors that form the basis of China's increasing support of UN peacekeeping operations. Moreover, it examines how these circumstances may influence developments in the future.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182