Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aquarius, en simuleringsmiljö för ad hoc-nät. Strategidokument.

Aquarius, en simuleringsmiljö för ad hoc-nät. Strategidokument. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ulf Sterner
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-07-08
Rapportnummer: (FOI-R--2776--SE)
Nyckelord Aquarius, simuleringsmiljö, kommunikationssystem, ad hoc-nät
Keywords Aquarius, simulation tool, communication system, ad hoc network
Sammanfattning Modellering och simulering är idag viktiga verktyg vid forskning av utveckling av kommunikationssystem. I denna rapport analyserar vi möjliga utvecklingslinjer för den egenutvecklade simuleringsmiljön Aquarius. Tre olika utvecklingslinjer som analyseras är, produktifiering, vidmakthållande och avveckling. Olika för och nackdelar såsom ekonomiska aspekterna, externa samarbeten, utveckling av modeller, hanteringen av ramverket och simuleringskapacitet analyseras i rapporten för de olika utvecklingslinjerna.
Abstract Modeling and simulation is today important tool in research and development of communication systems. In this report we analyze strategies for Aquarius, an in house simulation tool for communication system. Three different strategies are analyzed in the report, making a product of the simulation tool, maintain the simulation tool, and phasing out the simulation tool. Different pros and cons as economical aspects, external collaboration, development of models, maintenance of the framework, and simulation capacity are analyzed for the different strategies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182