Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Nuclear Treaty Verification at FOI.

Nuclear Treaty Verification at FOI. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Anders Ringbom
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-08-10
Rapportnummer: (FOI-R--2790--SE)
Nyckelord verifikation, CTBT, radionuklider, seismologi
Keywords verification, CTBT, radionuclides, radioxenon, seismology, IMS
Sammanfattning Utveckling av verifikationstekniker för att detektera kärnvapenprov har varit ett huvudintresse för FOI i årtionden. Denna verksamhet har varit och är fortfarande huvudsakligen finansieratd av UD. Huvudsyftet är att förse regeringen och svenska myndigheter med teknisk expertis som kan användas i det internationella förhandlingsarbetetarbetet inom olika kontrollregimer för kärnvapen, samt att bidra till uppbyggandent av dessa regimer. Idag utför FOI forskning och utveckling huvudsakligen inom detektion av luftburna radionuklider (med tonvikt på radioaktivt xenon) och seismologi. En stor del av arbetet är integrerat i uppbyggnaden av verifikationssystemet för övervakning av det fullständiga provstoppsavtalet (CTBT). Denna rapport sammanfattar de aktiviteter som genomförts inom detta forskningsområde under 2008. Rapporten innehåller ockå en kort beskrivning av den utrustning som används i forskningen.
Abstract At the Swedish Defence Research Agency (FOI), development of verification techniques for detecting nuclear weapon tests has been a main interest for decades. This work has been, and still is, mainly financed by the Swedish Ministry for Foreign Affairs. The main purpose is to provide national technical expertise for the Swedish authorities that can be used in international work conducted within different regimes covering nuclear weapon issues, and also to contribute to the build-up of these regimes. Today, FOI performs nuclear verification research, development and routine measurements mainly in the field of radionuclide detection (with emphasis on radioactive xenon) and seismology. A large part of the work is integrated with the build-up of the verification regime for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT). This report summarizes the activities performed in this research area during 2008 at FOI. The report also contains a brief description of research- and measurement facilities used in this research.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182