Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Scramjetmotorteknik.

Scramjetmotorteknik. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Christer Fureby, Ekaterina Fedina, Jon Tegnér
Ort: Stockholm
Sidor: 78
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-08-21
Rapportnummer: (FOI-R--2793--SE)
Nyckelord ramjet, scramjet, numeriska simuleringar
Sammanfattning Den här rapporten sammanfattar en scramjetmotorstudie utförd mellan 2007 och 2009 i samarbete med ONERA i syfte att undersöka bränsleinsprutning, omblandning och spontanantändning av vätgas i förvärmd luft. Scramjetteknologin är för närvarande under snabb teklnisk utveckling och ett ytterligare motiv för oss har varit att göra en omvärdesanalys och en kartläggning av de tekniska utmaningarna och hur långt man hunnit i att lösa dessa problem. Samarbetet med ONERA har varit av ömsesidigt intresse då FOIs numeriska simuleringar kompletterat experimentella studier på ONERA och ONERA bidragit med väsentlig information om nya tekniska landvinningar. Under projektets gång har ett antal vetenskapliga artiklar presenterats och publicerats vilka bifogas som bilagor.
Abstract This report summarizes a scramjet engine study carried out between 2007 and 2009 in collaboration with ONERA with the aim of studying fuel injection, mixing and selfignition in hydrogen with vitiated air. The scramjet technology is currently evolving rapidly and an additional motivation for us has been to assess the global technology evolution and to charter the technical challenges and what has been done to resolve these issues. The collaboration with ONERA has been mutually profitable as the numerical simulations performed at FOI have complemented the experimental studies performed at ONERA, and that ONERA has contributed significantly to our survey of technical advancements. During the course of the project a number of scientific papers, attached as appendices, have been presented and published.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182