Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Are games more than fun? - Motivational aspects on digital games

Are games more than fun? - Motivational aspects on digital games Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sandra Johansson, Staffan Nählinder, Peter Berggren
Ort: Linköping
Sidor: 30
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-08-25
Rapportnummer: (FOI-R--2796--SE)
Nyckelord spel, underhållning, undervisning, motivation, serious games, digital, game-based learnin, e-learning
Keywords games, entertainment, education, edutainment, intrinsic motivation, , play, serious games, digital game-based learning, e-learning
Sammanfattning Användandet av spel som ett kraftfullt verktyg växer sig allt starkare inom träning. Att använda spel som en träningsmetod kan ge ökad motivation, något som ger ökad inlärning. Denna studie undersöker varför vi spelar, och vad som gör att vi fortsätter spela. Studien består av två delar; en fokusgrupp och en webbenkät. Resultaten visar att människor föredrar att spela tillsammans med andra, och att de främst spelar på grund av underhållning, tidsfördriv och gemenskap. Resultaten visar också att deltagarna var överens om fem olika egenskaper som ett spel måste ha för att de ska vilja spela; skön spelkänsla i form av effekter som musik, karaktärer och miljö, variation i uppgifter, successivt ökande svårighetsgrad, en spännande handling och att spelet måste vara enkelt att förstå. Dessa resultat är viktiga för att de visar vilka faktorer speldesigners måste ta hänsyn till när de designar spel för träning. Trots allt, underhållning och intrinsic motivation i spel är några av de främsta och generella anledningar till varför människor spelar och varför de lär sig något. Spel som endast designas för träning är således dömda att misslyckas.
Abstract Games are increasingly becoming a powerful and effective tool for training. The use of games as a training tool increase intrinsic motivation which enhances learning. This study concerns why people play and why they continue play. The study consists of two parts; a focus group and a web questionnaire. The results suggest that people prefer playing together with others, and that they play mainly because of entertainment, fellowship and pastime. Results also show that the participants come to an agreement of five different characteristics a game must have in order for the participants to play; a pleasant game feeling i.e.- effects like sounds, characters and environments, variation in tasks, successively increased difficulty, a exciting story and that the game must be understandable. These findings are important because these are factors that game designers must take into consider when designing training games. After all, entertainment and intrinsic motivation in games is some of the general reasons why people play and why they learn, and therefore, a game only designed for training is doomed to fail.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182