Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Test av Climatools scenarioverktyg, utveckling av socioekonomiska inom turismnäringen på Österlen.

Test av Climatools scenarioverktyg, utveckling av socioekonomiska inom turismnäringen på Österlen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karin Mossberg Sonnek, Lisa Hörnsten Friberg
Ort: Stockholm
Sidor: 59
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-08-24
Rapportnummer: (FOI-R--2798--SE)
Nyckelord klimatanpassning, klimatförändring, turism, friluftsliv, Österlen, fokusgrupper, socioekonomiska scenarier, klimatscenarier, framtidsbilder, scenarioutveckling
Keywords climate adaptation, climate change, tourism, outdoor life, Österlen, focus groups, socio-economic scenarios, climate scenarios, scenario development
Sammanfattning Turism har kommit att spela en allt viktigare roll i Sverige. På många platser har turismen utvecklats till en viktig näringsgren som ger både sysselsättning och skatteintäkter. För turismföretagarna i Sverige kan klimatförändringarna få både positiva och negativa följder. I den här rapporten beskriver vi hur vi har utvecklat socioekonomiska scenarier för 2030 inom turismnäringen på Österlen. Vi beskriver i detalj hur vi har utvecklat scenarierna utifrån den metod som tidigare föreslagits av Carlsen och Dreborg inom forskningsprogrammet Climatools. De socioekonomiska scenarierna, tillsammans med ett klimatscenario, presenterades för turismföretagare i Simrishamn kommun i syfte att diskutera strategisk planering med avseende på klimatförändringarna. Huvudsyftet med studien har varit att öka förståelsen för hur ett scenarioverktyg bör vara utformat för att kommuner och andra intressenter själva skall kunna utveckla och använda scenarier. Baserat på våra erfarenheter redovisar vi de kompletteringar vi tycker bör finnas i en slutlig manual för verktyget.
Abstract In this report we describe the development of three socio-economic scenarios in a 20 years´perspective for the tourism sector in the southern part of Sweden. Development was conducted using a scenario tool proposed by Carlsen and Dreborg in the research programme Climatools. The aim of scenario development was primarily to support development of the scenario tool by providing an understanding of the kinds of demands sush a tool may meet in practice. Based on our study, we propose how the final manual, addressing end-users, can be complemented. The socio-economic scenarios, together with a climate scenario, were presented to the tourism companies in the Municipality of Simrishamn to facilitate strategic planning with respect to climate change. Tourism is a growing sector in Sweden, giving rise to job opportunities and tax revenues, and it is therefore desirable to develop tools that help the sector adapt to climate change.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182