Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Electrohydrodynamic flow control - Status report 2009.

Electrohydrodynamic flow control - Status report 2009. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Patrik Appelgren, Tomas Hurtig, Melker Skoglund, Stefan Wallin
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-08-26
Rapportnummer: (FOI-R--2799--SE)
Nyckelord elektrohydrodynamik, flödeskontroll, plasma, aktuator
Keywords electrohydrodynamic, flow control, plasma, actuator
Sammanfattning Denna rapport beskriver det arbete inom elektrohydrodynamisk flödeskontroll som utförts under 2008 och 2009. Det experimentella arbetet har fortsatt med ny utrustning bättre anpassad för ändamålet. Ett flertal elektrodmaterial och geometrier har studerats i syfte att undersöka hur verkningsgraden beror av materialvalet. En enkel modell av en plasmaaktuator har byggts in och testats i aerodynamikprogrammet EDGE.
Abstract This status report describes the work performed on electrohydrodynamic flow control during the years 2008 and 2009. The experimental work has continued with better equipment for the task. A number of electrode materials and geometries have been studied in an attempt to see how the electric to mechanical efficiency varies with the choice of materials. A simple model of a plasma actuator has been implemented and tested in the aerodynamic code EDGE.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182