Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Design av utvärdering för PRT Mazar-e-Sharif

Design av utvärdering för PRT Mazar-e-Sharif Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jan Frelin, Markus Derblom, Katrin Lindén, Claes Nilsson, Johan Tejpar
Ort: Stockholm
Sidor: 90
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-09-15
Rapportnummer: (FOI-R--2802--SE)
Nyckelord fredsfrämjande, COIN, Afghanistan, PRT, Mazar-e-Sharif, utvärdering, kvalitativ, kvantitativ, ISAF, konfliktanalys, förändringsteori
Keywords Peace Support Operation, PSO, counterinsurgency, COIN, Afghanistan, Provincial Reconstruction Team, evaluation, qualitative, quantitative, conflict analysis, theory of change
Sammanfattning I rapporten redovisas en design för att utvärdera det svenska bidraget till den militära insatsen i Afghanistan, det s.k. provinsiella rekonstruktionsteamet (PRT) i Mazar-e-Sharif i Balkh i norra Afghanistan. Grunden för designen är dels OECD:s metod för utvärdering av fredsfrämjande insatser, dels Michael Pattons tankar om s.k. nyttobaserad utvärdering. Utvärderingen kommer att genomföras i tre steg: skrivbordsstudie, fältstudie och syntes. Denna rapport avslutar det första steget. I rapporten redovisas också en första preliminär konfliktanalys för Afghanistan, samt en tentativ förändringsteori för Natos och Sveriges militära närvaro i Afghanistan.
Abstract In this report we describe an evaluation design for the Swedish contribution to NATO´s mission in Afghanistan, ISAF, the Provincial Reconstruction Team in Mazar-e-Sharif in the north. The design follows two major influences, the new OECD approach for evaluating conflict prevention and peace-building mission, and Michael Patton´s utilization focused approach to evaluations. The design will be conducted in three stages: desk study, field study and synthesis. This report completes the first stage. In addition, a tentative conflict analysis for Afghanistan and a tentative theory of change for NATO and Swedish forces in Afghanistan.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182