Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Coordination and Coherence in the Peace Operation in the Democratic Republic of Congo.

Coordination and Coherence in the Peace Operation in the Democratic Republic of Congo. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Arvid Ekengard
Ort: Stockholm
Sidor: 57
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-09-29
Rapportnummer: (FOI-R--2805--SE)
Nyckelord fredsoperationer, samordning, ledning, Demokratiska Republiken Kongo, MONUC, Integrated Missions
Keywords Peace operations, Coordination, Command and Control, Democratic Republic of Congo
Sammanfattning Dagens multidimensionella ffredsfrämjande operationer kräver att många olika organisationer bidrar med sina respektive kompetenser. Detta skapar ett behov av koordinering för att säkerställa att olika delinsatser är ömsesidigt koherenta. Denna rapport analyserar hur sådan samordning har fungerat i fredsoperation i Demokratiska Republiken Kongo. Rapporten har skrivits för att komplettera den konceptuella forskningen inom FOI:s projekt Ledning i multifunktionella insatser. Detta projekt syftar till att stödja Försvarsmaktens Konceptutvecklingsenhet och särskilt dess arbete inför Multinational Experiment 6. Rapportens fokus ligger på FN-missionen i Kongo, MONUC. Det viktigaste instrumentet för att koordinera missionens arbete har varit Integrated Missions-konceptet. Kortfattat kan Integrated Missions gå ut på att ge Generalsekreterarens särskilda sändebud ansvar för att koordinera alla FN-organs verksamhet i ett givet land. I rapporten undersöks hur detta har fungerat i praktiken, särskilt på den lokala nivån. Utöver koordinering och samverkan inom MONUC diskuteras även koordinering mellan MONUC och viktiga aktörer: EU, kongolesiska myndigheter samt organisationer verksamma inom bistånd och humanitär hjälp. I ett separat avsnitt avhandlas koordinering inom säkerhetssektorreform (SSR). Fredsoperationen i Kongo har präglats av dåligt säkerhetsläge, närmast obefintlig infrastruktur och andra försvårande omständigheter. En genomgående frågeställning är hur dessa yttre förhållanden har påverkat samordning och arbetsfördelning mellan olika organisationer.
Abstract Contemporary multidimensional peace operations typically require the participation of several organizational entities. As a result, it is neccessary to coordinate their respective activities, in order to ensure the coherence of the operation as a whole. This report analyzes the issue of coherence in the context of the peace operation in the Democratic Republic of Congo (DRC). It has been undertaken to provide empirical data for the FOI project Command and Control in Multifunctional Operations, which aims to support the Swedish Armed Forces Joint Concept Development and Experimentation Centre with conceptual development in preparation for Multinational Experiment 6. The focal point of the report is the United Nations Mission in the DRC, MONUC. The primary instrument employed to ensure coherence within MONUC has been the Integrated Missions concept. The report analyzes the reference to internal MONUC coordination at the local level. In addition to discussing coordination mechanisms within MONUC, the report covers attempts to coordinate MONUC´s work with that of three sets of actors: the European Union, the Congolese authorities, and the development and humanitarian community. A separate section is devoted to coordination and coherence in Security Sector Reform initiatives in the DRC. An issue of particular concern is the impact of the non-permissive environment in the DRC on coordination efforts and the division of labor between different actors.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182