Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Behålla, uppgradera eller investera?

Behålla, uppgradera eller investera? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Maria Hedvall
Ort: Stockholm
Sidor: 47
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-09-28
Rapportnummer: (FOI-R--2812--SE)
Nyckelord alternativkostnad, nytta, flexibilitet, försvar
Keywords opportunity cost, benefit, defence, flexibility
Sammanfattning År 2008 inleddes ett arbete med att utveckla en metod för att kostnadsanalysera investeringsförslag i studier. Betoningen låg på att ta fram en metod för att identifiera kostnadsdrivare, det vill säga åtgärder som orsakar stora utbetalningar. År 2009 utvidgades arbetet till en metod för att identifiera och prissätta kostnadsdrivarna för vissa givna alternativ samt värdera dessa alternativ. Arbetet har gjorts i anknytning till studion "ISTAR i Luftarenan, LUFT 070801S" (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance). De alternativ som har jämförts är att behålla JAS 39 Gripens nuvarande radar PS-05/A; att uppgradera PS-05/A respektive att investera i ny radar av ASEA-teknik. Under arbetets gång ändrades förutsättningarna: vikten av att beakta nytta blev uppenbar. I brist på möjlighet att operationalisera nytta har alternativens viktigaste egenskaper lyfts fram: prestanda, utvecklingspotential och taktisk påverkan har beskrivits veralt som motvikt till de rena kostnadsberäkningarna.
Abstract In 2008 a work started on developing a method for cost-benefit-analysing investment proposals in defence studies. The emphasis was on developing a checklist for identifying cost drivers. In 2009 this work was extended to identifying and estimating cost drivers for certain alternatives and that in connection with the defence study "ISTAR i Luftarenan, LUFT 070801S" (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance). During the progress of work the importance of estimating "benefit" - and hence scenarios - became clear. Since the conditions were missing for evaluating the benefits of the different alternatives, their main characteristics were highlighted. Performance, development potential, and tactical impact were described as counterweight to cost analysis.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182