Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Exit Strategies in Peace Support Operations.

Exit Strategies in Peace Support Operations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Claes Nilsson, Emma Svensson
Ort: Stockholm
Sidor: 56
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-10-19
Rapportnummer: (FOI-R--2816--SE)
Nyckelord exit strategy, end date, end state, EUFOR Tchad/RCA, EUFOR Althea, Transition, Peace Support Operation
Sammanfattning Syftet med denna rapport är att analysera "exit strategies", dvs strategier för att avsluta fredsfrämjande insatser, samt att beskriva möjligheter och utmaningar som följer med olika tillvägagångssätt. I rapporten beskrivs bland annat hur EU, FN och NATO har hanterat dessa frågor. Två centrala koncept för avslutande av insatser analyseras i rapporten: end state och end date. Koncepten konkretiseras genom två fallstudier av EU-insatserna EUFOR Tchad/RCA och EUFOR Althea. Medan EU i de flesta fall har valt end dates som utlösande faktor för exit har FN och NATO oftare använt sig av end states. Rapporten visar på för- och nackdelar med båda koncepten. Insatser som styrs av end dates riskerar att ta fokus från de underliggande orsakerna till konflikten, samtidigt som de kan tvinga både insatsen och landet ifråga att skyndsamt genomföra förändringar. Att använda end states som utlösande faktor har fördelen att resultaten hamnar i fokus, samtidigt finns risken att mottagarlandet blir alltför beroende av insatsen då man riskerar att hamna i utdragna operationer som kan vara svåra att ta sig ur.
Abstract The aim of the study is to analyse strategies for ending and exiting PSOs and to describe what challenges and possibilities comes with different approaches. The study highlights key concepts and strategies for exit and describes their different strengths and weaknesses. Two main "triggers" for exit are analysed in this report: end states and end dates. They are exemplified through case studies of EUFOR Tchad/RCA and EUFOR Althea. Also, the report describes how the EU, NATO and the UN have dealt with exit in PSOs. Within the EU the end date strategy has been preferred whereas NATO and the UN more often have chosen strategies with end state triggers. While and end date´s time limit might hamper the operations possibility to deal with the root causes of conflicts, it might also put healthy pressure on an operation to achieve its objectives as soon as possible. An end state on the other hand might make the host nation too dependent on international support but could also ensure that the operation focuses on the objective of the mission rather than an artificial deadline.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182