Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Stakeholders and Interdependencies in Multifunctional Environments.: A Case Study of Afghanistan.

Stakeholders and Interdependencies in Multifunctional Environments.: A Case Study of Afghanistan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jenny Lindoff, Hull Cecilia, Helene Lackenbauer
Ort: Stockholm
Sidor: 69
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-10-01
Rapportnummer: (FOI-R--2818--SE)
Nyckelord Intressenter och aktörer i fredsfrämjande insatser, multifunktionella miljöer, multidimensionella operationer, beroenden, beroendetyper, Afghanistan, ISAF, PRT
Keywords Actors and stakeholders in peace support operations, multifunctional environments, multidimensional missions, dependencies, interdependencies, dependency types
Sammanfattning Denna rapport är del av en studieserie vilken utforskar faktorer som påverkar ledning i multifunktionella miljöer. Denna individuella studie fokuserar på förutsättningarna för samverkan och koordinering i dessa miljöer och utforskar de ömsesidiga beroenden som finns mellan intressenter på plats, samt deras förmåga eller vilja att koordinera. Rapporten presenterar ett teoretiskt förhållningssätt för hur intressentanalys kan användas för att identifiera beroendenivån mellan aktiviteter och således avgöra behovet av att koordinera dessa. Den presenterar och utforskar också potentiella strategier för hur beroenden kan hanteras. I rapporten används Afghanistan, och speciellt det svenska bidraget till ISAF, som en fallstudie för att identifiera viktiga intressenter och det spektrum av beroenden som existerar mellan dessa. Genom en rad intervjuer har fallstudien identifierat en mängd olika beroenden som existerar mellan olika aktörer, men få strategier för att hantera dessa har utpekats. Rapporten hävdar att intressentanalys kan användas för att avväga huruvida koordinering och samverkan faktiskt är kostnadseffektivt, men försöker inte påstå att koordinering alltid är befogat i detta avseende. Utöver detta föreslår rapporten också att en förståelse för koordinering som ett sätt att hantera beroenden mellan aktiviteter och inte mellan aktörer är viktigt för att främja harmonisering i stabiliseringsinsatser.
Abstract This report is part of a series of studies aiming to explore how command and control should be executed in multifunctional environments. This particular study focuses on the preconditions for coordination amongst staikeholders in these environments and explores interdependencies between the stakeholders, affecting their ability/willingness to coordinate. The report presents a theoretical approach on possible ways of using stakeholder analysis to determine the level of dependency between stakeholder activities and thus assess the need to coordinate these. It also introduces and explores potential strategies for managing dependencies. UIsing Afghanistan and specifically the Swedish contribution to the ISAF operation, as a case study, the report explores and identifies important stakeholders in the operational environment and the spectrum of interdependencies amongst these stakeholders. During interviews conducted as part of the case study, a broad range of dependencies were identified, but few strategies for seeking to manage these were articulated. The report argues that stakeholder analysis can be used to determine whether coordination is in fact cost-effective but does not hold that all coordination is worthwhile. In addition, the report suggests that to facilitate the harmonisation of efforts in stabilisation operations, coordination should be seen not as managing relations between actors, but as managing interdependencies between activities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182