Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Broadcast in Multirate Ad Hoc Networks.

Broadcast in Multirate Ad Hoc Networks. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jacob Löfvenberg, Jimmi Grönkvist, Anders Hansson
Ort: Linköping
Sidor: 14
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2821--SE)
Nyckelord ad, hoc-nät, MPR, broadcast, multicast, adaptiv, datatakt, multipla, datatakter
Keywords Ad, hoc, networks, MPR, broadcast, multicast, adaptive, data, rate, multirate
Sammanfattning Transmissionstiden på en enskild radiolänk minskar med ökande datatakt. I ett broadcastsammanhang i ett helt ad hoc-radionät är detta inte nödvändigtvis fallet, eftersom antalet vidaresändningar som behövs kan väsa med ökande datatakt på grund av minskad räckvidd. Ofta finns en icketrivial, optimal datatakt. Vi har studerat problemet att optimera den totala tiden som behövs för att skicka ett meddelande som broadcast i ett ad hoc-radionät under antagandet att datatakt kan bytas mot räckvidd.We har gjort en teoretisk analys och funnit optimala datatakter, givet ett antal modellantaganden. Baserat på dessa fynd har vi föreslagit en algoritm för att välja datatakt och jämfört den med några andra sådana algoritmer under realistiska antaganden om nödvändiga kommunikationsparametrar. Vi fann att den föreslagna algoritmen ger bra prestanda i de flesta fall, samtidigt som den är väl lämpad för att användas i en distribuerad miljö.
Abstract Transmission time on a single radio link decreases with increasing data rate. In a broadcasting setting in an entire ad hoc radio network, this is not necessary so, since the number of retransmissions needed may grow with increasing data rate due to reduced transmission range. Often there is a non-trivial optimum rate to be found. We have studied the problem of optimizing the total time needed for broadcasting a message in an ad hoc radio network under the assumption that data rate can be traded for transmission range. We have analyzed this from a theoretical point of view and found optimal rates to use, given some model assumptions. Based on these finding we have proposed a rate choice algorithm and compared it to some other rate choice algorithms under realistic assumptions about the communication parameters. It was found that the proposed algorithm yields a good performance in most cases while at the same time being well suited for implementation in a distributed environment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182