Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modellering av antenndiagram för radarmålsökare baserade på teknik för amplitudmonopuls.

Modellering av antenndiagram för radarmålsökare baserade på teknik för amplitudmonopuls. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Berglund, Kianoush Rahmati
Ort: Linköping
Sidor: 29
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-10-27
Rapportnummer: (FOI-R--2833--SE)
Nyckelord radar, monopuls, antenndiagram
Keywords radar, mono pulse, antenna pattern diagram
Sammanfattning Denna rapport beskriver hur antenndiagram för radarmålsökare baserade på monopulsteknik kan modelleras. Rapporten ger en kort introduktion till området, för att därefter härleda och ge referenser till de formler och ekvationer som kan användas för modelleringen.
Abstract This report describes how the antenna diagram for a radar seeker based upon mono pulse technique can be modelled. The report gives a short introduction to mono pulse technique. References are given for the formulas used and derivations are made to explain some of the equation. All in order to increase the understanding of the modelling of the antenna diagram for a radar seeker based upon mono pulse technique.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182