Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Deposition of 7Be and 137 Cs in Sweden 2001 - 2008. With Radionuclides in ground level air in Sweden. Yearly report 2008.

Deposition of 7Be and 137 Cs in Sweden 2001 - 2008. With Radionuclides in ground level air in Sweden. Yearly report 2008. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Catharina Söderström, S Ban, K Lindh, T Nylén
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-11-02
Rapportnummer: (FOI-R--2835--SE)
Nyckelord luftburen radioaktivitet, deposition, 7Be, 137Cs, resuspension
Keywords airborne radionuclides, deposition, 7Be, 137Cs, resuspension
Sammanfattning Depositionen av 7Be och 137Cs vid fyra stationer i Sverige rapporteras för perioden 2001-2008. För 7Be ses en korrelation mellan deposition och nederbördsmängd. För 137Cs finns ingen sådan korrelation och inte heller någon korrelation med mängden 137Cs i marknära luft. Nivåerna av 137Cs är högre i de områden som drabbades hårdast av nedfallet från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. Depositionen av 137Cs i Gävletrakten är markant högre än i övriga stationer och härrör troligen till största delen från lokal resuspension av nedfallet från Tjernobylolyckan, för övriga stationer är den totala årliga depositionen nere på samma nivåer som innan 1986. Stationer för filtrering av markluft finns på sex olika ställen i Sverige: Kiruna, Umeå, Gävle, Kista, Visby och Ljungbyhed. Filtren pressas och analyseras veckovis med hjälp av gammaspektroskopi med germaniumdetektor. Nederbörd samlas in på fyra av dessa stationer: Kiruna, Gävle, Kista och Ljungbyhed. Nederbördsproven askas in och mäts med hjälp av gammaspektroskopi. Halterna av Be-7 och Cs-137 under 2008 presenteras för luft och nederbörd för de olika stationerna. I de fall andra antropogena radionuklider detekteras presenteras även dessa.
Abstract Deposition of 7Be and 137Cs for four stations in Sweden are reported for the period 2001- 2008. For 7Be a correlation with total precipitation is seen. For 137Cs there is no correlation with precipitation and no correlation with surface air concentrations of 137Cs. The overall levels of 137Cs fallout is higher in areas that were largely affected by the Chernobyl fallout in 1986. The 137Cs deposition seen in the Gävle area are mostly due to resuspension of this 137Cs fallout, but for other areas the total yearly deposition and resuspension are down to pre Chernobyl levels. Filtering of ground level air is performed continuously at six different locations in Sweden: Kiruna, Umeå, Gävle, Kista, Visby and Ljungbyhed. The filters are pressed into weekly samples and the contents of different radionuclides are measured by gamma spectroscopy. Precipitation is also collected at four of the stations: Kiruna, Gävle, Kista and Ljungbyhed, the samples are ashed and the contents of radionuclides are measured. The levels of Be-7 and Cs-137 during 2008 in air and precipitation are presented for the different stations. Other antropogenic radionuclides detected, if any, are also presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182