Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En samhällsanalys av Stockholm- Arlanda Airport - Flygplatsens inverkan på Stockholmsregionen och Sverige.

En samhällsanalys av Stockholm- Arlanda Airport - Flygplatsens inverkan på Stockholmsregionen och Sverige. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sara Bandstein, Ann-Sofie Stenérus, Nicolas Espinoza
Ort: Stockholm
Sidor: 120
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-16
Rapportnummer: (FOI-R--2845--SE)
Sammanfattning På senare tid har miljöhot, global uppvärmning och naturkatastrofer tillägnats allt större uppmärksamhet i den samhälliga debatten och inte minst flygets påverkan på miljön har kommit att få stort utrymme. Samtidigt är flyget det enda transportslag som effektivt knyter samman världens länder och städer. Det finns inget annat transportslag som kan frakta varor och människor till världens alla hörn på samma korta tid och utan flygtrafik hade dagens globaliserade värld inte varit möjlig. Flygets miljöeffekter har diskuterats intensivt under senare år och flera åtgärder för att minska de negativa effekterna av flyg har påbörjats. Flygets inverkan på den ekonomiska utvecklingen eller dess betydelse för att människor ska kunna hälsa på släkt och vänner eller uppleva nya kulturer har inte diskuterats i samma utsträckning. I den här rapporten diskuteras flera av dessa övriga aspekter av flygresande.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182