Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Base camp water management : challenges and way forward, towards sustainable supply practices.

Base camp water management : challenges and way forward, towards sustainable supply practices. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Erik Martinsson, Jeffrey Lewis, Annica Waleij, Birgitta Liljedahl
Ort: Umeå
Sidor: 75
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-04-28
Rapportnummer: (FOI-R--2848--SE)
Nyckelord Fredsfrämjande insatser, miljöskydd, vattenförsörjning, camper
Keywords Peace operations, environmental protection, water, base camps
Sammanfattning Fredsfrämjande insatser bedrivs i allt större utsträckning i vattenstressade områden i världen, vilket kräver att mer uppmärksamhet ägnas till att säkra vattenförsörjningen för de egna behoven på ett sådant sätt att behoven för lokalbefolkningen i värdnationen inte äventyras. Denna rapport har syftat till att utreda vilken påverkan vattenförbrukning i fredsfrämjande insatser har på den lokala miljön. I detta har ingått en utredning av nuvarande procedurer för att förse camper med vatten, med fokus på vilka miljöskyddande åtgärder som inkluderas. Metodiken som användes vid studien var framför allt en internet-baserad enkät med deltagare från multinationella samt nationella försvarsorganisationer med erfarenhet från fredsfrämjande insatser. Vidare genomfördes intervjuer samt en litteraturstudie av det material som finns tillgängligt avseende miljöskydd och vattenförsörjning till camper. Studien identifierar en rad nyckelproblem som sammantaget hjälper till att skapa en bredare bild av de utmaningar organisationer med ansvar för att förse camper med vatten står inför. Förhoppningsvis kommer resultaten från studien att kunna stödja dessa organisationer i att utveckla mer hållbara lösningar för vattenförsörjning och minska miljöbelastningen av dagens camper.
Abstract The characteristics of current as well as expected future settings for peace operations demand for more emphasis to be put on water supply in base camp planning and management. The research investigates possible impacts put on local environments by the water consumption of peace operations. It includes an examination of current practices and procedures for supplying base camps with water, with focus on environmental issues. The main methodology adopted for the study was a questionnaire survey which included participants from a large number of national armed forces and multinational organization representatives. In addition interviews as well as a desk study of both national as well as multinational organizations guidelines and procedures for supplying water to the camps was performed. The research was able to clearly identify several key issues and problems which together allows for a more inclusive view of the challenges facing the organizations in charge of solving base camp water supply. Hopefully the results will hence aid peace support organizations in focusing their efforts to initiatives with the maximum chance of succeeding in reducing environmental impacts of base camp water supply and reaching more sustainable practices.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182