Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Base camp solid waste mangement : challenges and way forwards towards sustainable management practices.

Base camp solid waste mangement : challenges and way forwards towards sustainable management practices. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Emil Martinsson, Annica Waleij, Jeffrey Lewis, Birgitta Liljedahl
Ort: Umeå
Sidor: 80
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-05-06
Rapportnummer: (FOI-R--2849--SE)
Nyckelord camper, fredsfrämjande insatser, avfallshantering, miljöskydd
Keywords Base camps, peace operations, solid waste management, environmental
Sammanfattning Denna rapport har undersökt nuvarande kapacitet för miljömässigt acceptabel avfallshantering i camper vid fredsfrämjande insatser . Rapporten identifierar och utvärderar de huvudsakliga begränsningar, både institutionella och tekniska, som i dagsläget försvårar utvecklingen av systemlösningar och tillvägagångssätt med vilka en accepterad nivå av miljöskydd kan uppnås. Vidare görs en genomgång samt utvärdering av de huvudsakliga tekniska samt organisatoriska krav som bör uppfyllas för en lyckad implementering av en miljömässigt hållbar avfallshantering. Det kan konstateras att nuvarande systemmässiga samt institutionella kapacitet generellt har betydande brister. Dessa brister medför mycket begränsade möjligheter att i dagsläget minimera de miljömässiga riskerna och därför den potentiella påverkan nuvarande hantering av avfall i camperna har på den lokala miljön i värdnationen. Bristerna visar sig ofta vara länkade till ett stort fokus på operationell effektivitet med en därtill associerad låg prioritet på understödjande funktioner vilket ofta medför en begränsad tilldelning av nödvändiga resurser. Vidare identifierades stora brister i kontrollen av lösningar för avfallshantering på plats. En bristfällig intern kapacitet för avfallshantering inom de studerade organisationerna visade sig även ha resulterat i att lokala tjänster (kontraktorer) ofta anlitas, trots att dessa sällan klarar av att leva upp till en acceptabel miljömässig och hälsomässig standard. Dagens hantering av avfall som genereras i camper utgör därför ett potentiellt allvarligt miljö- och hälsohot, framförallt mot den externa miljön utanför campen där kontrollen är särskilt begränsad.
Abstract This report investigates current capabilities to limit the potential environmental impact associated with the management of solid waste generated in peace operation base camps. The research includes an identification and evaluation of the current main limitations and requirements associated with the possibilities of successfully introducing sustainable waste management infrastructure and procedures. The research identified that current systems and institutional capabilities are often subject to considerable deficiencies with limited possibilities to ensure minimal impact on the local environment. These deficiencies often proved to be associated to a focus on operational efficiency with an associated low priority on base camp support functions including waste management resulting in a limited allocation of sufficient resources. The most critical deficiencies were identified to be an initial limited management of the waste stream in combination with a use of waste incineration and disposal options with very limited engineered improvements. In combination with such limited management practices a limited utilization of environmental site evaluations as well as site monitoring and control was identified. The lack of internal capabilities was also identified to often result in the contracting of local waste management services although such services are often substandard resulting in risks to the off-base local environment and communities of the host nation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182