Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Determination of C-FLAPS limit of detection - evaluation in an aerosol chamber.

Determination of C-FLAPS limit of detection - evaluation in an aerosol chamber. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pär Wästerby, Hanna Smedh, Torbjörn Tjärnhage, Diana Semler, Jim Ho, Jasper Kieboom
Ort: Umeå
Sidor: 27
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2850--SE)
Nyckelord Detektion, aerosolkammare, test, utvärdering, FLAPS
Keywords detection, aerosol chamber, test, evaluation, FLAPS
Sammanfattning Inom test och utvärdering av detektorer för biologiska aerosoler saknas gemensamma standarder. Det gör att utvärderingar vid olika laboratorier inte görs på samma sätt och att resultaten också kan skilja sig åt. För beställare, tillverkare och användare av B-detektionsinstrument är denna situation inte tillfredsställande. Det gör att det blir svårt att jämföra instrument om inte utvärderingarna gjorts på samma laboratorium, och i produktdatablad anges inte alltid vem som utfört testerna för att ta fram detektorns tekniska specifikation. FOI deltar i två samarbeten som båda syftar till att minska skillnaderna mellan laboratorier som utför test och utvärdering av B-detektorer. I det Europeiska samarbetet Creatif (FP7-SEC-2007-1, Theme 10: Security) görs en teoretisk studie av vilka standarder som används vid test och utvärdering av CBRNE-detektorer i Europa. Samarbetet består av 7 parter från lika många nationer, men via kontakter ska ett större nätverk av laboratorier skapas där man gemensamt strävar mot att resultaten från test och utvärderingar blir så tillförlitliga som möjligt. I ett trilateralt samarbete inom detektion av biologiska aerosoler, TRIBALS, mellan Sverige, Nederländerna och Kanada närmar vi oss problemen från den praktiska sidan. Samarbetet har koncentrerats kring tekniska och analytiska frågeställningar vid test och utvärdering av B-detektorer. Denna rapport är resultatet från mätningar i aerosolkammaren vid TNO och beskriver hur detektionsgränsen för C-FLAPS kan beräknas. C-FLAPS summerar antalet aerosolpartiklar som fluorescerar i två våglängdsband med två sensorer. Genom att jämföra dessa signaler mot referensmätningar av koncentrationen odlingsbara bakterier i luften (ACPLA1) fås ett linjärt samband. Spridningen kring den räta linjen används vid beräkningen av detektionsgränsen. Detektionsgränsen för C-FLAPS beräknades till 16,5 ACPLA om risken för falska positiva detektioner väljs till en på tusen. Lutningen på linjen visar att antalet fluorescerande partiklar var 20 gånger fler än antalet odlingsbara partiklar i luften. Det beror på att similiämnet som användes innehöll orenheter som fluorescerar.
Abstract In procurements of detection instruments for biological warfare agents to the armed forces or civilian authorities dealing with public safety, it is an increasing demand of finding objective criteria to compare instruments from different vendors. It is also important for manufacturers that evaluations at different laboratories can give similar result. This is the ground for a trilateral collaboration between the three national CBRN laboratories at TNO (The Netherlands), DRDC Suffield (Canada) and FOI (Sweden). The idea has been to work together and learn from each other. The first co-operation was on a test to measure the limit of detection (LOD) using the TNO aerosol chamber. The limit of detection presented in this work is a measure of the physical limitations of the instrument and shows the best achievable performance of the detector. The report show that the selected method of calculating the LOD is straight forward and should be relatively easy to apply to all tests and evaluations of biological detection devices.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182