Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

EUs vapenembargo mot Kina ur ett svenskt perspektiv.

EUs vapenembargo mot Kina ur ett svenskt perspektiv. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jerker Hellström
Ort: Stockholm
Sidor: 57
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-11-24
Rapportnummer: (FOI-R--2852--SE)
Nyckelord Kina, EU, USA, Sverige, EG, embargo, sanktioner, mänskliga rättigheter, vapenhandel, exportkontroll
Keywords China, Sweden, EC, sanctions, human rights, arms trade, export controls
Sammanfattning Denna rapport belyser bakgrunden till EU:s vapenembargo mot Kina, hur frågan om embargots utformning och ett eventuellt hävande har hanterats i Bryssel samt hur politiska tolkningar och ekonomiska intressen har påverkat exporten av militär utrustning till Kina från EU:s medlemsländer.
Abstract This report highlights the background of the EU arms embargo on China; how the issue of the design and the possible lifting of the embargo have been handled in Brussels; and in what respect political interpretations and economic interests have influenced exports of military equipment to china from the EU member states.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182