Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Introduction to Technologies and Methods for Semantic Information Management.

Introduction to Technologies and Methods for Semantic Information Management. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Marianela Garcia Lozano, Hirad Asadi, Andreas Horndahl, Edward Tjörnhammar
Ort: Stockholm
Sidor: 90
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-23
Rapportnummer: (FOI-R--2858--SE)
Nyckelord information management, knowledge representation, semantic web, language stack, ontology, reasoning, storage, logic, querying
Sammanfattning Den mängd information som lagras i informationssystem växer sig ofta stor efter en tid och informationshantering, så som att hitta relevant information, kan snabbt bli en komplicerad och tidsödande uppgift. Därför vill vi ta hjälp av datorer. Emellertid ger datorstödd informationshantering upphov till många frågor, så som t.ex. var och hur man kan lagra informationen, hur informationen bör struktureras och grupperas, hur vi hittar relevant information och om algoritmer kan hjälpa oss att finna ny kunskap baserat på det vi redan vet. I denna rapport diskuterar vi semantiska tekniker och metoder.Vi kommer att diskutera ämnen så som informationssökning, strukturering av information, ontologier, språkformalismer för kunskapsrepresentation, inferens och inferensmotorer och slutligen tekniker för lagring samt frågespråk. Vi kommer även att ta upp vilka utmaningar man står inför om man vill utnyttja dessa tekniker och hur dessa kan hanteras. Rapporten är avsedd för läsare med intresse för tekniker och metoder för informationshantering och kan användas som utgångspunkt för den som vill lära sig mer om ämnet.
Abstract Data stored in diffferent information systems can easily grow to a large quantity over a period of time. Information management, such as retrieving the relevant data, quickly becomes a complex and tedious task. Hence, we want to be aided by the inherent structure of our data through automation. However, computer aided information management gives rise to many questions, e.g., where and how the information is stored, how the information is structured and clustered, how we retrieve the information and can algorithms help us gain any new knowledge from the current information. In this report we bring up semantic technologies as a way to interpret information, we also give concrete examples. We will also talk about the challenges that occur when using the semantic information and how they could be dealt with. The report is intended for an audience with an interest in technologies and methods for information management. It could be used as a reference for the reader who wishes to learn more on the subject.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182