Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dynamisk Tjänstebaserat Ramverk för Opportunistiska Sensorer och Sensornätverk (TOppS), Slutrapport.

Dynamisk Tjänstebaserat Ramverk för Opportunistiska Sensorer och Sensornätverk (TOppS), Slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Marianela Garcia Lozano, Pontus Hörling, Farshad Moradi, Peter Sigray, Edward Tjörnhammar
Ort: Stockholm
Sidor: 48
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2860--SE)
Nyckelord SOA, opportunistisk, sensor plug-and-play, sensorsjälvregistrering, informationstjänster, sensorplanering
Sammanfattning Detta är slutrapporten för projektet TOppS - Dynamiskt Tjänstebaserat Ramverk för Opportunistiska Sensorer och Sensornätverk. Projektet har genomförts som en strategisk forskningskärna på FOI under åren 2007 - 2009. TOppS uppgift har varit att ta fram en arkitektur och en prototyp till ett tjänstebaserat ramverk där heterogena sensorer kan ansluta sig och göras åtkomliga som informationstj änster för operatörer i ledningssystem. TOppS vision, liksom liknande initiativ i omvärlden, beskrivs. En arkitektur för att möjliggöra denna idé har tagits fram liksom en prototypimplementation vilket beskrivs i eget kapitel. Samarbeten som projektet har varit inblandat i beskrivs även, liksom två publikationer vilka producerats inom TOppS projektet. Projektet har även nansierat fyra examensarbeten inom området, vilka omnämns kort. Sammanfattningsvis avslutas rapporten med ett kapitel inneh ållandes en diskussion kring utmaningar och vinster med TOppS samt de erhållna resultaten.
Abstract This is the nal report in project TOppS - Dynamic Service-oriented Framework for Opportunistic Sensors and Sensor Networks. The project has been conducted as a so-called strategic research core at FOI during 2007 - 2009. TOppS objective has been to present an architecture and a prototype for a service-oriented framework where heterogeneous sensors can connect, register, and be made reachable as information services for operators in Command and Control (C2) systems. The vision of TOppS, as well as similar initiatives around the world, are described. An architecture to enable the TOppS paradigm is proposed together with a prototype implementation which is described in its own chapter. Cooperations that the project has been involved in are described, as well as two publications that have been produced within the TOppS project. The project has nanced four thesis works which are brie y described. In conclusion the report is summarized with a chapter discussing challanges, bene ts and project results.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182