Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Detektion av begravda minor med tvåfrekvenssonar.

Detektion av begravda minor med tvåfrekvenssonar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Per Söderberg, Niels Jacobsen, Mattias Jönsson, Per Morén, Jörgen Pihl, Örjan Staaf
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-23
Rapportnummer: (FOI-R--2865--SE)
Nyckelord sjöminor, begravda objekt, syntetapertursonar, SAS, sidspanande sonar, AUV
Keywords seamines, buried objects, synthetic sperture sonar, SAS, sidescan sonar, AUV
Sammanfattning I denna rapport redovisas resultat från vår forskning inom området minjakt som genomförts inom projektet "UV-sensorsystem, etablering i nya operationsområden". Vi har speciellt studerat hur minhotet ska mötas under etableringsfasen vid internationella operationer och då med fokus på detektion av begravda objekt. Målet är att utveckla nya spaningstekniker och signalbehandlingsmetoder, samt metoder för datorstödd detektion och klassificering. I rapporten visas möjligheten att med tvåfrekvenssonar detektera begravda och ytliggande objekt samt att med signalprocessering skilja dessa objektgrupper från varandra. Rapporten mynnar ut i ett förslag att på en släpkropp eller AUV anordna en sidspanande tvåfrekvenssonar med SAS-processering för såväl lågfrekvensdelen som högfrekvensdelen samt signalprocessering för att skilja begravda från ytliggande objekt.
Abstract This report describes the result of our research within the field of mine countermeasures carried out in the project "UV sensor systems, establishment in new areas of operation". Especially, we have studied how to counter the mine threat in the phase of establishment during international operations and with focus on the detection of buried objects. The goal is to develop new search techniques, and methods of signal processing as well as methods for computer aided detection and classification. This report shows how to detect buried and surface laid objects with a dual frequency sonar and how to separate these two object groups from each other with the aid of signal processing. The report ends in a proposal for dual frequency sonar arranged on a tow fish or an AUV completed with synthetic aperture processing algorithms for both the low frequency and high frequency parts and also provided with signal processing algorithms to separate buried from surface laid objects.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182