Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beräkning av M-faktorn. - En odyssé i M-faktorns fötrollade värld.

Beräkning av M-faktorn. - En odyssé i M-faktorns fötrollade värld. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Berglund
Ort: Linköping
Sidor: 63
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-18
Rapportnummer: (FOI-R--2867--SE)
Nyckelord radar, flervågsutbredning, radarmålarea, bestrykningsvinkel, remsor, fartyg
Keywords radar, wave propagation, radar cross section, grazing angle, chaff, ship
Sammanfattning Det är känt att vid radartillämpningar för mål på eller nära vattenytan kommer den returnerade signalen att påverkas av interaktionen mellan vattenytan och målet. Den returnerade signalen kommer att vara en produkt av målets frirymdsmålarea och utbredningsfaktorn för situationen. Utbredningsfaktorn kan variera i intervallet 0 till 16. Denna utbredningsfaktor kallas M-faktor (eng. "Multipath factor") och är en faktor som ska ta hänsyn till flervågsutbredningen mellan ett radarsystem och det objekt som belyses. Av olika anledningar har det hittills inte funnits någon "lättillgänglig skriftlig dokumentation som beskriver de bakomliggande sambanden för de ekvationer som används i de program som idag utnyttjas för beräkning av den s.k. M-faktorn. Syftet med denna rapport är därför att råda bot på den brist som finns och dokumentera hur M-faktorn beräknas
Abstract It is a known fact that in radar applications targets on or near the surface of the sea will interact with the sea surface and have an effect on the returned signal. The returned signal will be the product of the targets free space radar cross section and the wave propagation factor for the situation. The wave propagation factor can vary from 0 to 16. The wave propagation factor is called the Multipath factor, hence the term M-factor. The M-factor is the factor that will take the wave propagation into consideration for a radarsystem and the object that is illuminated by the radar. Because of different reasons there has not been any real documentation of how the M-factor is calculated other than short comments in the code earlier written within the FOI. The purpose of this report is therefore to document how the M-factor is calculated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182