Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Technology to Support Assessment of Operations.

Technology to Support Assessment of Operations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Christian Mårtenson, Pontus Svenson
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2871--SE)
Nyckelord utvärdering, multifunktionella insatser
Keywords assessment, multifunctional operations
Sammanfattning Denna rapport ger en kort introduktion till några teknikområden som bedömts vara relevanta för framtida utveckling av tekniska stödverktyg för operationell utvärdering. Dessutom beskrivs kortfattat några existerande verktyg som skulle kunna anpassas för utvärdering.
Abstract This report gives brief introductions to some areas of technology judged to be relevant for a possible future development of computer support tools for operational assessment. In addition, some existing tools that could be adapted for use in assessment are described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182