Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Insensitive Munitions and Ageing.

Insensitive Munitions and Ageing. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sten E Nyholm
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-28
Rapportnummer: (FOI-R--2874--SE)
Nyckelord lågkänslig ammunition, IM, åldrande
Keywords insensitive ammunition, IM, ageing
Sammanfattning Lågkänslig ammunition (eng. Insensitive Munitions, IM) är mindre utsatt för oavsiktlig initiering av yttre stimuli, som brand, projektilträff, eller splitterträff, än äldre typer av ammunition. Därför är lågkänslig ammunition säkrare vid lagring eller vid användning i vapen och på plattformar. Lågkänslighetsegenskaperna kan dock förändras när ammunitionen åldras, vilket kan leda till ökade risker och allvarliga olyckor. För att bibehålla de operativa och logistiska fördelarna med lågkänslig ammunition måste man beakta åldrandets inflytande på lågkänslig ammunition och dedicerade testmetoder och övervakningsprocedurer behöver utvecklas. Denna rapport innehåller en litteraturstudie av åldringsaspekter för lågkänslig ammunition och består av tre delar. Först presenteras en kort lista med ammunitions-olyckor och tillbud i Sverige och en jämförelse görs med amerikanska olyckor. Sedan ges en överblick av åldring av ammunition och energetiska material, följd av en del om testning och analys av lågkänslighetsegenskaper.
Abstract Insensitive munitions are less prone to inadvertent ignition by exterior stimuli such as fire, bullet impact or fragment impact than older munition types. Hence, insensitive munitions are safer to store and to use in weapons and on platforms. However if the insensitivity properties change when the munitions are ageing, the munitions may become significantly less safe to store and use, something which may lead to enhanced hazards and serious accidents. In order to maintain the operational and logistic advantages with IM, the influence of ageing of IM must be addressed, and dedicated testing and surveillance procedures need to be developed. This report contains a literature survey of ageing aspects of insensitive munitions and consists of three main parts. First a short list of munitions incidents and accidents in Sweden is presented and compared to U.S. accidents. Then the ageing of munitions and energetic materials is reviewed, followed by a part on testing and analysis of IM properties.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182