Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Naval Strategies in the Black Sea Region.

Naval Strategies in the Black Sea Region. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jakob Hedenskog
Ort: Stockholm
Sidor: 81
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-10-15
Rapportnummer: (FOI-R--2881--SE)
Nyckelord Svarta havet, Bulgarien, Georgien, Rumänien, Ryssland, Turkiet, Ukraina, marinstrategi, , sjöstridskrafter, Montreuxkonventionen
Keywords Black Sea region, Bulgaria, Georgia, Romania, Russia, Turkey, Ukraine, naval strategy, , naval forces, Montreux Convention
Sammanfattning Sedan slutet av Kalla kriget har utvecklingen i Svartahavsområdet präglats av förtroendeskapande initiativ syftande till att stärka den regionala stabiliteten och säkerheten. Denna utveckling har varit betydande på det marina området med skapandet av en marin stridsgrupp (BLACKSEAFOR) och en permanent antiterroristoperation - Operation Black Sea Harmony (OBSH). Det politiska samarbetet i Svartahavsområdet har dock inte nått samma nivå som samarbetet på det maritima området. Kriget mellan Ryssland och Georgien 2008 påvisade att regionen alltjämt saknar ett regionalt system för samarbete som kan förhindra interna eller mellanstatliga regionala konflikter eller motverka att de eskalerar. Regionens asymmetriska karaktär med två stora aktörer - Ryssland och Turkiet - samt ett antal mindre stater hämmar dessutom den regionala säkerheten. Denna asymmetri är synnerligen markant just på det marina området där Rysslands och Turkiets överlägsenhet är odiskutabel. På det marina området har dessa båda regionala stormakter i praktiken delat upp Svarta havet i intressezoner - Ryssland i nordöst och Turkiet i sydväst - där de inte blandar sig i varandras göranden.
Abstract Since the end of the Cold War, the general trend in the Black Sea region has been marked by confidence building and the launching of joint initiatives aimed at enhancing regional stability and security. This development has been particularly significant in the naval sphere with the creation of a Naval Task Force (BLACKSEAFOR) and a permanentanti-terrorist operation - Operation Black Sea Harmony (OBSH). Political cooperation in the Black Sea region has not reached the same level as maritime cooperation. The 2008 Russia-Georgia War showed that the region lacks a regional system for cooperation that would be capable of preventing or containing internal or interstate regional conflicts. The asymmetric character of the region, with two major players - Russia and Turkey - and several smaller, hampers the strengthening of regional security. This asymmetry is accentuated in the naval sphere where Russia´s and Turkey´s superiority is inassailable. In terms of maritime interests, Russia and Turkey have in practice devided the Black Sea into spheres of interest (Russia in the north-east and Turkey in the south-west), where they do not intend to interfere in each other´s activities unless necessary.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182