Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Uv-sensorsystem för kontroll av etablerade operationsområden - slutrapport.

Uv-sensorsystem för kontroll av etablerade operationsområden - slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ron Lennartsson, Per Morén
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-28
Rapportnummer: (FOI-R--2889--SE)
Nyckelord hamnövervakning, aktiva sensorsystem, passiva sensorsystem, lidar, detektion, klassificering, fusion, undervattensmål, dykare
Keywords harbour protection, active sonar, passive sensor systems, lidar, detection, classification, fusion, underwater targets, divers
Sammanfattning Denna rapport är slutrapport för FoT-projektet "UV-sensorsystem för kontroll av etablerade operationsområden" som bedrivits under åren 2007 till 2009. Arbetet i projektet har varit avgränsat till att studera hur små undervattenshot kan detekteras med hjälp av ett nätverk av undervattenssensorer i hamn- eller basområden i svenska vatten såväl som vid internationella insatser. Inriktningen av forskningen har fokuserats på hur passiva spärrlinjesystem med hydrofoner och elektrodsensorer kan användas för att på bästa sätt komplettera aktiva sonarsystem. Ett dimensionerade krav har varit att systemen skall vara flexibla och snabbt utläggbara för att kunna möta olika typer av hot i olika insatsområden. För de passiva systemen har vi studerat metoder för detektion, klassificering och målföljning. Vi har också studerat hur informationsfusion kan nyttjas för att väga samman beslut från de enskilda systemen till ett gemensamt beslut, vilket har potential att bli både säkrare och robustare än de enskilda besluten. Vidare har mastmonterad lidar studerats för att utreda vilka detektionsdjup som går att uppnå mot ytnära mål. Slutligen har vi bevakat teknikområdet aktiva sonarsystem för att skaffa oss en realistisk bild av dessa systems möjligheter och begränsningar i hamnmiljöer.
Abstract This report is the final report of the R&D project "Underwater sensor systems for harbour and base protection" that has been carried out during the years 2007 to 2009. The work in the project has been focused on detection of small underwater threats using a network of underwater sensors in harbours or naval bases. Specifically, we have studied how passive trip-wires equipped with hydrophones and electrode sensors could be used as a complement to active sonar systems. A constrain is that the systems should be usable both for surveillance in at home as well as during international operations. Hence, the studied systems should be flexible and easily deployable in order to meet multiple threats in various areas. We have studied methods for passive detection, classification and tracking. It has also been investigated how fusion methods can be used to form unified decisions of the whole system, which have potential to become both more accurate and more robust compared with decisions based on single sensors. Detection depths for a lidar system against shallow underwater targets have also been investigated. Finally, the field of active sonar systems for harbour surveillance has been monitored in order to gain knowledge about capabilities and limitations of such systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182