Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simuleringsbaserade metoder för sensorvärdering - Årsrapport 2009.

Simuleringsbaserade metoder för sensorvärdering - Årsrapport 2009. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fredrik Näsström, Jan Gustavsson, Gustav Haapalahti, Johan Hedström, Fredrik Hemström, Mikael Lundberg, Jonas Nilsson, Andreas Persson, Jonas Nygårds, Joakim Rydell, Per Skoglar, Karl-Göran Stenborg, Katarina Åberg
Ort: Linköping
Sidor: 43
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2890--SE)
Nyckelord simulering, värdering, IR, laser, radar, MSSLab
Keywords Simulation, assessment, IR, laser, radar, MSSLab
Sammanfattning Projektet SIMSENS (Simuleringsbaserade metoder för sensorvärdering) har i uppgift att utveckla en gemensam simuleringsmiljö för värdering av sensorsystem i olika miljöer, väderförhållanden och tidpunkter. Simuleringsverktyget som vidareutvecklas för detta är MSSLab (MultiSensorSimuleringsLab). För att en korrekt sensorvärdering skall erhållas med simuleringsbaserade metoder krävs noggranna simuleringsmodeller. Under året har SIMSENS-projektet förbättrat olika simuleringsmodeller för terräng, objekt och sensor. I denna rapport beskrivs arbetet som bedrivits inom projektet under 2009. En stor del av årets verksamhet har varit att förbättra Norrköpingsmodellen och befolka den med människor och fordon. Fler byggnadstexturer har tagits fram och applicerats på Norrköpingsmodellen. Upplösningen på marktexturen har ökats från 0.7 m till 0.3 m. De nya trädmodellerna har försetts med LOD (level of detail) så att de modelleras med hybridträd på nära avstånd och billboard-träd på långt avstånd. För att göra det möjligt att simulera sensordata med animerade människor har HLAS, High Level Animation System, vidareutvecklats. En scenarioeditor har tagits fram, vilket underlättar generering av scenarier med animerade människor. Under året har laserfederaten uppdaterats och integrerats till MSSLab. SceneServer har vidareutvecklats med förbättrad ljussättning och skuggor för att de visuella simuleringarna ska se realistiska ut. En simulering har genomförts med de nya simuleringsmodellerna för att studera sensorprestanda ur ett systemperspektiv i en urban miljö. Scenariot som har studerats består av två UAV-system som är utrustade med en visuell sensor respektive 3D-laser. Prestanda för detektion, målföljning, återigenkänning, ruttplanering och sensorstyrning har studerats för detta scenario.
Abstract The task for the SIMSENS' project (Simulation based sensor system assessment) is to develop a modular sensor system simulation program that can simulate sensor systems in various environments, weather conditions and time periods. The simulation tool that is further developed is the MSSLab (MultiSensorSimulationLab). To get a correct sensor assessment with simulation based methods accurate simulation models are needed. During this year the SIMSENS'project has improved models for terrain, object and sensor. This report describes the work that has been performed in the project during 2009. A lot of work has been performed to improve the Norrköping model and populate it with people and vehicles. Several building textures have been developed and applied to the model. The resolution of the ground texture has been increased from 0.7m to 0.3m. The new tree models have been applied with LOD (level of detail) and modelled using hybrid trees at close range and billboard trees at long range. To make it possible to simulate sensor data with animated persons, HLAS (High Level Animation System) has been further developed. A scenario editor has been developed that simplifies the creation of scenarios with animated persons. About 25 persons together with animals and vehicles are prepared to be used in the development of scenarios. These can of course be increased with new characters. During this year the 3D laser federate have been updated and integrated to MSSLab. SceneServer has been further developed by improving lightening and shadows to get realistic visual simulations. Simulations have been made with the new simulation models to study sensor performance in an urban environment. The scenarios that have been studied consist of two UAV systems equipped with a visual sensor and a laser system respectively. Performance for detection, tracking, reidentification, sensor control has been studied for this scenario.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182