Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utveckling av Insatsledningens Lessons Learnedprocess.

Utveckling av Insatsledningens Lessons Learnedprocess. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Liselotte Dahlén
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2891--SE)
Nyckelord Lessons Learned, Försvarsmakten, erfarenhetshantering, kodifieringsstrategi, personifieringsstrategi, slutrapport, erfarenhetsrapport, erfarenhetsseminarium
Keywords Armed Forces, knowledge management, personalization strategy, codification strategy, observation report
Sammanfattning Försvarsmakten har flera gånger misslyckats med att skapa en strukturerad process för erfarenhetshantering. Återkommande omorganisationer och oförmåga att avdela resurser för att utveckla, implementera och driva en Lessons Learned-process är kanske de viktigaste orsakerna till misslyckandena. Men det räcker inte som förklaring. Det finns mer svårbeskrivna orsaker som har att göra med förståelsen av processen, dess syfte och de olika aktörernas roller. I denna rapport beskrivs Insatsledningens Lessons Learned-process. Särskild tyngdpunkt läggs på att försöka beskriva processens syfte och på en analys av processens tvådelade karaktär. Slutligen ges några förslag till hur processen kan förbättras.
Abstract This report describes an Lessons Learned process at the Swedish Armed Forces. Main focus is upon its purpose and upon the dichotomy of the process. Finally the report proposes some possible improvements.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182