Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys av multi/hyperspektrala bilder - framsteg och resultat.

Analys av multi/hyperspektrala bilder - framsteg och resultat. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jörgen Ahlberg, Mikael Lundberg, Joakim Rydell
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2895--SE)
Nyckelord hyperspektral, multispektral, bildbehandling, registrering, mosaik, informationsteori, , atmosfärskorrektion
Keywords hyperspectral, multispectral, image processing, registration, mosaic, information, theory, atmospheric correction
Sammanfattning Rapporten beskriver tre olika bildbehandlingsmetoder för tre olika ändamål. Alla tre är nödvändiga för att designa sensorsystem för att uppnå den eftertraktade förmågan att kunna spana mot ett område och detektera avvikelser, förändringar samt specifika spektrala signaturer (material). Den första metoden handlar om registrering eller samkalibrering, det vill säga att hitta den rumsliga transformationen mellan två bilder som visar (ungefär) samma område. Korrekt registrering är en förutsättning för förändringsdetektion, mosaikbildning, bildfusion och superupplösning. Den beskrivna metoden tar avstamp i kända metoder och anpassar dem till militära behov. Den andra metoden handlar om atmosfärskorrektion för att kunna studera spektrala signaturer hos de mål man spanar mot. Atmosfärskorrektion är en förutsättning för att kunna detektera specifika signaturer eller klassa pixlar efter material. Den tredje metoden är en informationsteoretisk metod för sensorpre- standavärdering och avser att ge ett användbart mått obereonde av detektionsmetod.
Abstract This report describes three different image processing methods with three different purposes. All three are necessary for the design of sensor systems to enable the sought-for capability to, during reconnaissance of an area, detect anomalies, changes, and specifc spectral signatures (materials). The first method is for registration, ie to find the spatial transformation between two images depicting (approximately) the same area. Correct registration is needed for change detection, mosaicking, image fusion, and super resolution. The described method exploits known methods and adapts them to military needs. The second method is for atmopsheric correction in order to be able to study the spectral signatures of targets in the reconnaissance area. The third method is an information theoretic measure for sensor per- formance assessment and is intended to give a useful measure independent of detection methods.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182