Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

COMBIS 2009.

COMBIS 2009. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Robert Sigg
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2896--SE)
Nyckelord COMBIS, sensortektiska stödsystem, duellsituationer
Keywords COMBIS, Tactical Decision Aids (TDAs), duels
Sammanfattning En prototyp till ett sensortaktiskt stödsystem, COMBIS (COmbined Maritime Background Information System) har framtagits under åren 2002-2009 vid FOI. Syftet var att ta fram ett verktyg för att demonstrera kapaciteten hos FOI:s utbredningsmodeller inom undervattensdomänen. Vi valde att göra detta i form av ett sensortaktiskt stödsystem på prototypnivå för att bättre kunna jämföra modeller, koncept och funktioner med dem som finns operationellt. COMBIS styrkor är:  hanterar akustiska och elektromagnetiska sensorprestandaberäkningar  kan importera oceanografiska prognosfält, i synnerhet för Östersjön  hanterar och visualiserar följande duellsituationer: aktiv-passiv och passiv-passiv. Vår rekommendation till Försvarsmakten är att COMBIS används med inriktning mot: FM prov och försök, FM och FMV studieverksamhet/utbildning och som utvecklings- och utbildningsplattform vad gäller elektriska sensorprestandaberäkningar. Inom dessa områden har existerande operationella stödsystem/verktyg luckor som COMBIS täcker upp. COMBIS har fortsatt stor utvecklingspotential inom signaturhanteringsområdet. Vi föreslår därför att COMBIS utvecklas vidare för att belysa vikten av att känna sin och motståndarens signatur.
Abstract A prototype of a tactical decision aid (TDA), COMBIS (COmbined Maritime Background Information System), has been developed by FOI during 2002-2009. The purpose was to construct a tool for demonstration of our modelling capabilities in shallow waters. The tool was developed in the form of a TDA in order to compare our models, functions and concepts with operational TDAs. The strength of COMBIS is:  prediction of acoustic and electric sensor capabilities  visualization of oceanographic forecasts  focus on duel situations with visualized detection- and vulnerability ranges Our recommendation is that COMBIS is used in areas of trial and testing, studies and teaching. Here COMBIS provide significant upgrades compare to operational TDAs and teaching tools. Future development of COMBIS will be in the area of signature management to enhance the understanding of knowing both your own and the opponents' underwater signatures.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182