Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Gammaspektrometrisk mätning av uran : isotopsammansättning och ålder.

Gammaspektrometrisk mätning av uran : isotopsammansättning och ålder. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Henrik Ramebäck, Anna Vesterlund, Ulrika Nygren, Annika Tovedal, L Wallberg, E Holm, C Ekberg, G Skarnemark
Ort: Umeå
Sidor: 23
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2910--SE)
Nyckelord uran, gammaspektrometri, isotopsammansättning, isotopkvot
Keywords urane, gamma, spectrometry, isotop, composition, isotop, ratio
Sammanfattning Denna rapport beskriver den bakomliggande metodiken för att mäta isotopsammansättning av uran med gammaspektrometri. Dessutom ges grunderna för en metod att genom gammaspektrometrisk mätning kunna bestämma tiden sedan senaste separation av uran. Metoden för mätning av isotopsammansättning har jämförts dels med en kommersiell programvara, dels med referensmätningar genomförda med masspektrometri. Eftersom resultaten från utvärdering med kommersiell programvara ger signifikanta avvikelser relativt referensvärden har en metod för skattning av mätosäkerheten för denna typ av mätningar utvärderats. Denna metod för skattning av mätosäkerhet, the jackknife, ger en betydligt förbättrad mätosäkerhetsskattning vilket innebär att inga signifikanta avvikelser förekommer för de uppmätta materialen. Resultatet av arbetet innebär att det skapats en förmåga inom den nationella strålskyddsberedskapen att kunna mäta uransammansättning med gammaspektrometri.
Abstract This report describes the fundamental basis for the measurement of isotopic composition of uranium using gamma spectrometry. Moreover, the basis for gamma spectrometric age dating of uranium is described. The method for measurement of isotopic composition was compared with evaluations using a commercial software, and with reference values obtained by mass spectrometry. The results from the evaluation of the commercial software gave discrepancies relative reference values. For that reason a method for measurement uncertainty estimation for this particular kind of measurements was evaluated. This method for uncertainty estimation, the jackknife, gives resonable uncertainty estimates resulting in no significant deviations from reference values. The result of this project is that there now exists a capability to measure isotopic composition of uranium by gamma spectrometry within the Swedish radiation preparedness organisation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182