Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förmågan att detektera biologiska stridsmedel : slutrapport B-detektion 2008-2009.

Förmågan att detektera biologiska stridsmedel : slutrapport B-detektion 2008-2009. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Per Åke Gradmark, Anders Larsson, Fredrik Kullander, Per Jonsson, Erika Jönsson, Göran Olofsson, Torbjörn Tjärnhage, Pär Wästerby
Ort: Umeå
Sidor: 43
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2911--SE)
Nyckelord ACPLA, Airborne Sample Analysis Platform (ASAP), avståndsdetektion, B-detektion, C-FLAPS
Keywords ACPLA. Airborne Sample Analysis Platform (ASAP), Biological detection, BWA-detection, C-FLAPS, detection, identification and monitoring ((DIM), FLAPS, laser induced fluorescence (LIF), laser induced breakdown spectroscopy (LIBS), limit of detection (LOD). stand-off detection
Sammanfattning Föreliggande rapport är i sig en sammanfattning av de senaste två årens verksamhet inom projektet B-detektion. Flertalet av aktiviteterna startade ännu tidigare. Detaljer finns som regel redovisat i separata rapporter. Rapporten har en inledande del med en utökad sammanfattning och en inledning som generellt beskriver DIM- och B-detektionskoncept och ett antal begrepp i dessa sammanhang. Projektets inriktning har varit och är mot realtidsdetektion baserade på fysikaliska, spektroskopiska mätprinciper. Under tvåårsperioden har fokus legat på att förbättra B-detektionsförmågan genom arbete med:  Hårdvara  Larmalgoritmer  Test och utvärderingsmetoder  Nationella och internationella nätverk, samarbeten och uppdrag
Abstract The report is in itself a summary of the two last year's work within the BWA-detection project Most of the activities were, however, initiated earlier. Details are in most cases reported in separate reports. This report has executive summary, in Swedish and an introduction that describes DIM and BWA-detection together with a number of other concepts in this context. The project has been emphasizing on real time detection based on physical and spectroscopic methods. During the two year period the aim has been to improve the BWA-detection capability through improvements in:  Hardware  Alarm algorithms  Test and evaluation methods  National and international networks, cooperation and tasks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182