Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ledningsverktyg kopplat till Ledningsmetod

Ledningsverktyg kopplat till Ledningsmetod Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jonathan Svensson, Patrik Lif, Per-Anders Oskarsson, Lars Eriksson, Peter Andersson, Björn Lindahl, Johan Hedström
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-04-27
Rapportnummer: (FOI-R--2918--SE)
Nyckelord Ledning, commander's, intent, chefens, intention, överlämning, staber, SLB, taktil, display, multimodal, interaktion, MSI, stridsfordon, stridsvagn
Keywords Command, and, control, C2, C4I, Commander's, intent, information, transfer, shifts, staff, SAAB, BMS, SLB, tactile, display, multimodal, interaction, human, factors, armored, vehicle, battle, tank
Sammanfattning Projektet MSI Ledningsverktyg har arbetat i två spår: ledningsfrågor i stab, samt alternativa gränssnitt för ledningsverktyg. Det huvudsakliga arbetet har bedrivits i MSI Laboratorium, där SAAB:s ledningssystem SLB har installerats och utvecklare har skapat en koppling till labsystem och simulator. Möjligheten finns nu att genomföra konceptutveckling, demonstrationer och vetenskapliga försök med taktila (och andra) gränssnitt till operatören. Demo med taktil väst och stridsfordonsförare på rörelseplattform med SLB har genomförts i december 2009. Medverkan i stabsövningar och stöd för OMF-personal planeras för 2010, jämte fortsatta demonstrationer och konceptutveckling.
Abstract The project "MSI Command and control tools" has done research in two areas: command and control issues in staffs, and alternative interfaces for C2 tools. The main work has been done in the FOI Man-System-Interaction lab, where SAAB's BMS system "SLB" has been installed and developers have created a connection to the inhouse simulator system. The possibility is now available to perform concept development, demonstrations and scientific experimentation with tactile (and other) user interfaces. A demo with a tactile vest for armored vehicle driver on the motion platform has been performed in December 2009. Staff exercise attendance and support for OMF personnel are planned for 2010, along with further demos and concept development.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182