Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kapacitetshöjande tekniker i taktiska mobila nätmöjligheter och svårigheter.

Kapacitetshöjande tekniker i taktiska mobila nätmöjligheter och svårigheter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jouni Rantakokko, Ulf Sterner
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2927--SE)
Nyckelord MIMO, adaptiv, kodning, och, modulation, taktiska, radiosystem, ad, hoc, nät, kapacitet, bredbandiga, vågformer
Keywords MIMO, adaptive, coding, and, modulation, tactical, radio, systems, ad, hoc, net, capacity, wideband, waveforms
Sammanfattning De kommunikationstjänster som användarna efterfrågar i framtida genera-tioner av taktiska mobila radiosystem förutsätter högre överföringskapacitet än vad dagens system kan erbjuda. Syftet med denna rapport är dels att beskriva vilka möjligheterna är med att införa kapacitetshöjande tekniker i taktiska radiosystem, dels att beskriva de svårigheter som uppkommer vid införandet av dessa tekniker i taktiska ad hoc nät. De tekniker som bedöms vara intressantast i detta sammanhang är adaptiv kodning och modulation, MIMO-tekniker (som utnyttjar multipla antenner på sändare och mottagare), samt accesstekniker som utnyttjar avancerade algoritmer för trafikadaptivitet och spatiell återanvändning. För att effektivt utnyttja adaptiv kodning och modulation i ad hoc nät krävs omfattande modifikationer av nätprotokollen (exempelvis schemaläggning av tidluckor och beräkningar av vägval). I denna rapport beskrivs dessa svårigheter och de avvägningar som behöver göras. Slutligen ges även en beskrivning och motivering av projektets fortsatta inriktning.
Abstract The communication services that are in demand by military users for tactical mobile radio systems require higher capacities than current systems can provide. The purpose of this report is to describe the possibilities with capacity enhancing techniques in tactical radio systems, as well as to point out the problems that arise when incorporating these techniques in tactical ad hoc nets. The techniques that are of interest in this context are adaptive coding and modulation, MIMO-techniques (that utilizes multiple antennas at both receiver and transmitter), and multiple-access techniques which utilizes advanced algorithms for traffic adaptivity and spatial re-use. In order to efficiently employ these techniques in ad hoc nets, substantial modifications of network protocols (e.g. scheduling of time-slots and calculation of routes) are required. Furthermore, the difficulties and necessary trade-offs on different network levels will be described in this report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182