Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förenklat informationsstöd till soldaten.

Förenklat informationsstöd till soldaten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jan Gustavsson, Ulf Hörberg, Stig Sandberg
Ort: Linköping
Sidor: 18
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2928--SE)
Nyckelord Navigering; Bäring; Presentationssystem; Framtidens soldat;
Keywords Navigation; Heading; Presentation Systems; Future Soldier;
Sammanfattning Svårigheterna att i pågående soldatmoderniseringsprogram begränsa informationsmängden soldaten skall kunna hantera samt att anpassa hantering och presentation till soldatens förutsättningar diskuteras i rapporten. För att empiriskt kunna studera konsekvenserna av reducerad information och förenklad presentation har två bärbara försökssystem konstruerats och tillverkats. Det ena systemet används för att presentera bäringsinformation på ett mycket enkelt vis. Det andra systemet för att variera den information som används som navigeringsstöd, från enkel bäringspresentation till komplett kartinformation. Tekniska prov och förförsök har genomförts som underlag för fortsatta experimentella försök. Metoder för att studera förmågan att navigera har också studerats.
Abstract In most soldier modernisation programs the soldier seems to be overloaded with information and equipment. The need to reduce the amount of information for the dismounted soldier to the most basic has been discussed. To study this question, using experimental methods, two kind of portable presentation systems has been constructed and built. With the first system you can present a bearing to targets in a very simple way and with the other one you can present information for navigation support, at any desired level from bearing to a complete map support. Technical tests with the equipment and pilot studies have been carried out to prepare for future experimental studies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182