Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie, graderad verkan mot markmål. Icke-dödande vapen för användning på 50-500 m avstånd.

Förstudie, graderad verkan mot markmål. Icke-dödande vapen för användning på 50-500 m avstånd. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ewa Liden
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-04-28
Rapportnummer: (FOI-R--2930--SE)
Nyckelord icke-dödande vapen, IDV
Keywords Non-lethal weapons
Sammanfattning En studie har genomförts för att utröna om det finns lämplig icke dödande utrustning som kan användas för att varna alternativt stoppa personer och fordon eller skingra folksamlingar, på avståndet 50-500 meter. I rapporten redovisas vilken typ av utrustningar som finns tillgängliga på marknaden, dess potential samt systemens mognadsgrad. Arbetet har genomförts som en studieuppgift i samverkan mellan FMV, FM och FOI. Den typ av utrustning som Studiegruppen bedömt som mest lämplig för anskaffning för det svenska försvaret är laserbländare och kraftiga högtalarsystem. Båda typerna är främst avsedda för användning i ett tidigt skede som varnare, för att uppmärksamma angriparna på att kraftigare motverkan kommer att användas om angriparen inte retirerar. Utrustningen kan fungera på långa avstånd som komplement till tidigare anskaffad utrustning. Ett samarbete har initierats mellan FMV och den myndighet i USA som ansvarar för deras inköp och användning av icke dödande vapen; Joint Non-Lethal Weapons Directorate. Nyckelord: Icke-dödande vapen, IDV
Abstract A study has been performed to determine if there is any suitable equipment for use as non lethal weapons to warn or stop personnel and vehicles or disperse groups of people at a distance of 50-500 meters. In the report a summery of at the market available equipments is given together with a judgment of the potential and readiness of the different systems. The study has been performed as cooperation between FMV, FM and FOI. The opinion of the study group is that laser and acoustic weapons are the most suitable types of equipment for the Swedish defence to acquire. Both these types of equipment are primary meant for use in an early stage as warning, to assure that the aggressor is aware of that he or she can not continue the action. These equipments can be used at larger distances as a complement to the already existing non-lethal equipment. Cooperation with the authority that have the responsibility for non-lethal weapons systems in US, Joint Non-Lethal Weapons Directorate, has been established.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182