Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Datortomografi. Dokumentation av FoTomo.

Datortomografi. Dokumentation av FoTomo. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Leif Adelöw
Ort: Stockholm
Sidor: 56
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-02-19
Rapportnummer: (FOI-R--2958--SE)
Nyckelord röntgen, tomografi, förstärkningsskärm, tomogram, FoTomo, dokumentation
Keywords X-ray, tomography, fluorescent screen, tomogram, FoTomo, documentation
Sammanfattning Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI har i detta projekt för FMV:s räkning dokumenterat mjukvaran och upprättat en användarmanual till röntgentomografisystemet FoTomo. Systemet har tidigare utvecklats hos FOI i syfte att på ett kostnadseffektivt sätt möjliggöra undersökningar av okända föremål. Ett röntgentomografisystem generar 3D information kring ett föremåls sammansättning vilket möjliggör separation av olika material samt komponenter i det sammansatta objektet. FoTomo har konstruerats för att vara mobil vilket tillåter transport av densamma till avlägsna platser. Systemet är även konstruerat för att klara en explosivämnesklassning, zon E2. Denna rapport beskriver tillvägagångssätt vid dokumentering och val av struktur för versionshantering av källkod. Syftet är att sprida kunskap om hur systemet bör användas samt att skapa en plattform för vidareutveckling av prototypen. En kort utsikt över framtida möjligheter vid vidareutveckling av systemet finns också inkluderat i denna rapport. En manual för användare är bifogad denna rapport. Denna refererar till var man finner pärmar med tillhörande manualer för delsystemens komponenter
Abstract On assignment from FMV, the Swedish Defence Research Agency, FOI has documented the X-ray tomography system FoTomo. The system was developed at FOI in pursuit of a cost effective system to investigate unknown objects. An X-ray tomography system generates 3D information on the composition of an object, enabling discrimination and separation between composites. FoTomo was designed to be mobile allowing the system to be transported to remote sites and, moreover, designed to handle explosives. This report describes the work-flow of the documentation and choice of structure for handling new versions of soft- and hardware. The aim of the documentation is to guide future users on how to operate the system and how to pursue further development of this prototype. Comments are given on how to pursue the development and future promises. A manual of operation is appended this document, where further references on where to find hardware related guidance is given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182