Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

LKZ - Launch Kill Zone 1.6

LKZ - Launch Kill Zone 1.6 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Niclas Appleby
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-03-15
Rapportnummer: (FOI-R--2960--SE)
Nyckelord LKZ, BatchMan, AFE, ACSL, mängdkörningar, visualisering, telekrig
Keywords LKZ, BatchMan, AFE, ACSL, visualization, multiple simulations, electronic warfare
Sammanfattning LKZ (Launch Kill Zone) version 1.6 är en mjukvara framtagen för visualisering av resultat från mängdkörningar av robotmodeller. Utvecklingen har genomförts inom projektet Teknisk Hotsystemvärdering finansierat av Försvarsmakten (FoT). Det främsta användningsområdet är för att göra avfyrnings- och träffdiagram för modeller av robotsystem. Grafer som framställs i LKZ kan antingen skrivas ut direkt från programmet eller klistras in i andra dokument. I den senaste versionen av LKZ har en rad förbättringar gjorts mot användarvänlighet, förbättrade plotfunktioner samt integration med Batch Manager 1.7
Abstract Launch Kill Zone (LKZ) 1.6 is a software developed for a common and user friendly view of multiple simulation results. The software has been developed in the project Technical Threat System Assessment and had been financed by the Swedish Defence. It is intended to be used for the production of launch and kill zone plots for missile simulation models. Plots produced in LKZ can be printed directly from the program or pasted into other documents. In the latest version of LKZ a lot of improvements have been made towards user friendliness, enhanced plotting functions and integration with Batch Manager 1.7.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182