Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Life Cycle assessment of Galix 13 F1A and Green Galix.

Life Cycle assessment of Galix 13 F1A and Green Galix. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Joakim Hägvall, Rolf Tryman
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-06-17
Rapportnummer: (FOI-R--2965--SE)
Nyckelord LCA, miljö, ammunition, Galix 13
Keywords LCA, Environment, munitions, Galix 13
Sammanfattning Detta är den svenska slutrapporten av ett treårigt samarbetsprojekt med Frankrike. Projektets syfte har varit att undersöka om man med livscykelanalysmetoder kan förbättra ammunitions miljöprestanda. Till detta valdes rökkastarammunitionen Galix 13 F1A. Den svenska delen av detta projekt innebar att göra livscykelanalyser av ammunitionen och från detta bestämma kritiska faktorer för ammunitionens miljöprestanda. Utifrån detta skulle de franska partnerna designa en ny och förbättrad ammunition (kallad Green Galix). Sverige skulle efter detta verifiera att den nya designen hade bättre miljöprestanda. Analysen visar att den nya designen har förbättrat miljöprestanda med ca 50%. Detta har till en del åstadkommits genom materialförbättringar men främst genom att ammunitionen har designats för att minimera miljöpåverkan. Den nya designen är anpassad för att kunna ta isär och återvinna ammunitionen . Detta har medfört att ammunitionen får en avsevärt förlängd livstid, från 8 år till 16 år.
Abstract This is the final Swedish report of a three year cooperation project with France. The project purpose has been to investigate whether it is possible to use life cycle methodology to improve the environmental performance of munitions. For this purpose the smoke munitions Galix 13 F1A was chosen. The Swedish part of this project was to perform life cycle assessment of the munitions which would generate critical factors for the munitions environmental performance. From these factors the French part would make a new munitions design (called Green Galix). Sweden would then evaluate the new design to find out whether the environmental performance actually had increased. The assessment shows that the new design has improved the environmental performance about 50%. This has partly been achieved by small material changes and reductions, but the improvement comes mainly from the general design. The idea of the design is to minimize the environmental impact. This means that the munitions are made to come apart which makes it easy to reuse. This also extends the life of the munitions from 8 years to 16 years.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182