Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Olja och gas i ett nytt och förändrat Arktis. Energifrågans urtveckling mot bakgrund av regionens strategiska dynamik.

Olja och gas i ett nytt och förändrat Arktis. Energifrågans urtveckling mot bakgrund av regionens strategiska dynamik. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Niklas Granholm, Ingolf Kiesow
Ort: Stockholm
Sidor: 83
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-03-31
Rapportnummer: (FOI-R--2971--SE)
Nyckelord geostrategi, säkerhetspolitik, Arktis, sjöfart, Nordostpassagen, Nordvästpassagen, EU, NATO, klimatförändring, militärstrategi, kärnvapen, Norge, Finland, Sverige, Grönland, Danmark, Island, Ryssland, USA, Kanada, Kina, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, energiutvinning, naturgas, pipelines, skiffergas, LNG, olja, isbrytare, energipolitik, energiförsörjning
Keywords geostrategy, security policy, the Arctic, Shipping, Northern Sea Route, North West Passage, EU, NATO, climate change, military strategy, nuclear weapons, Norway, Finland, Sweden, Greenland, Denmark, Iceland, Russia, USA, Canada, China, Great Britain, France, Germany, energy extraction, natural gas, shale gas, LNG, oil, ice-breakers, security of supply, energypolicy
Sammanfattning Studien tar sin utgångspunkt i de analyser som pekar på att stora energi- och mineralresurser finns i Arktis. Osäkerhet råder dock om hur stora tillgångarna är och i vilken utsträckning det är värt att utvinna dem. I takt med ishavssmältningen blir Arktis mer tillgängligt för mänsklig aktivitet än det någonsin varit i modern tid. Samtidigt utvecklas energifrågan med avseende på arktis mot bakgrunden av att regionens geostrategiska betydelse ökar. Ryssland satsar stort, Norge likaså, medan Kanada och USA är försiktiga. Miljöhänsyn är viktigare i USA, Norge och Kanada än i ryssland. Analysen i denna studie tar sin utgångspunkt i denna fråga. Förutom energifrågan är andra faktorer också i rörelse. Sjöfartsfrågor, klimatfrågor, kärnvapenfrågans utveckling, övrig militärstrategisk utveckling, de överlappande territoriella anspråken, internationell säkerhetspolitisk utveckling och olika nationella strävanden är alla delar i en utveckling som inte enkelt låter sig beskrivas eller förutses. Dessa faktorer har olika karaktär och utvecklas enligt sin egen inre logik och hastighet. Hur de växelverkar i utvecklingen mot ett nytt Arktis blir därför svårt att förutse. Osäkerheten om den framtida utvecklingen i Arktis är alltså stor. Arktis kommer att bli tydligare länkat till utvecklingar i andra delar av världen än tidigare. Arktis blir inte som tidigare en fråga enbart för staterna i regionen. Intresset för arktis är i starkt ökande, inte bara från strandstaterna runt Norra Ishavet utan också från externa, främst statliga aktörer i Europa och Asien samt multilaterala organisationer som EU och NATO.
Abstract This study has as its points of departure that large reserves of energy and minerals are deposited in the Arctic. There is uncertainty on how large these reserves are and if extraction of them is technically and economically feasible. As the Arctic gradually becomes more accessible as the melting of the sea-ice in the Arctic Ocean progresses, the region becomes m,ore open to human activities than everbefore. The energy issue in the Arctic develop against the background of the region´s increasing geostrategic importance. Russia shows no hesitation, Norway also put considerable resources into energy extraction in the Arctic. Environmental protection is a more prominent issue in Norway, Canada and the USA than in Russia. In addition to the energy issue, other factors in the Arctic are also changing. Shipping, climate change, military strategy, nuclear weapons, overlapping territorial claims, developments in international security and national policies and efforts, are all parts of a development that does not easly let itself be described and analysed. The different factors under change develop according to their own character and inner logic and how they interact will be hard to foresee. Uncertainties of future developments in the Arctic therefore remain. The Arctic will become more clearly linked into developments in the rest of the world than hitherto. The region will no longer be exclusively an issue for the states in the region. The interest in the Arctic is on the increase, not only from the Arctic states, but also from external state actors in Europe and Asia, as well as multilateral organisations such as the European Union and NATO.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182