Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

India: A Defence and Security Primer.

India: A Defence and Security Primer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Alexander Atarodi, Eva Dalberg, Jerker Hellström, Lars Höstbeck, John Rydqvist
Ort: Stockholm
Sidor: 84
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-06-18
Rapportnummer: (FOI-R--2983--SE)
Nyckelord Indien, Pakistan, Kina, försvarsutgifter, försvarsindustri
Keywords India, Pakistan, China, Military expenditure, Defence industry
Sammanfattning Att Indien har tagit steget in i det 20:e århundradet med styrka får stora konsekvenser. Efter att länge ha ansetts vara ett land med begränsad global konkurrenskraft, delvis oförmöget att föda sitt eget folk, är Indien nu på god väg att bli en av världens största ekonomier, med en konkurrenskraftig serviceindustri. Men trots utvecklingen kvarstår stora delar av det gamla Indien. Rapporten beskriver Indien säkerhets- och försvarssektor med fokus på förnyelse och kontinuitet. Indien har ett antal allvarliga inrikespolitiska säkerhetsproblem. Terrorismen och det etniska våldet pekar på den minoritetsproblematik landet brottas med. Pakistan har sedan delningen varit ett dimensionerande militärt hot och fortsätter att vara det. Men Pakistan utgör inte ett existentiellt militärt hot. Kina, däremot, är den regionala utmanare som på sikt utgör det allvarligaste hotet mot Indien. Indien tillhör de 10 länder i världen som har högst försvarsutgifter och är den tredje största importören av militär hårdvara. 70 procent av den indiska vapenarsenalen är importerad. Till år 2022 kan import komma att fördubblas i pengar räknat. Indien har som mål att utveckla den inhemsk försvarsindustri. Det görs genom att öka utgifterna för försvarsforskning och utveckling (FoU). 2001öppnade Indien den monopolitistiska statsägda försvarsindustrin för privata aktörer. Indiens senaste Försvarsupphandlingsförfarande (DPP 2009) uppmuntrar inhemska företag att lägga flera offerter samt att etablera "joint ventures" med utländska företag. Därför blir den privata försvarsindustrin viktigare i framtiden.
Abstract India's rapid rise on the regional and global arena has far reaching implications. Long considered a country with limited global competitiveness in its economic structure and unable to feed its own people, India is now moving to become one of the world's largest economies, with a competitive service industry. While key parts of India are in rapid change, systemic legacy will persist and have influence over India in the foreseeable future. This report attempts to describe the Indian security and defence sector and how it is developing. India faces serious internal problems. The ethnic violence in some parts of the country needs to be addressed ant it is pointing to the challenge of minority politics that faces Indian society. Pakistan has ever since partition been a defining opponent and rival. Lately internal problems in Pakistan have changed and exacerbated the threat from terrorism and state failure. Yet the country does not pose an existential military threat to India. China, however, is New Delhi's future headache. China remains one of the main security challenges to India and is the most likely strategic threat to India's security in the future. India is one of the world's top ten countries in terms of defence expenditure and is the third-largest importer of military hardware. The country's cumulative imports of military hardware may have doubled to $80 billion by 2022. India aims at gaining knowledge and transfer technology in order to develop its indigenous defence technology industrial base. This is to be achieved through increases in spending on defence research and development (R&D). Currently about 70 per cent of defence equipment is imported. India's government opened up its monopolistic state-owned defence industry to private participation in 2001 and the role of the private sector should not be underestimated. India's latest Defence Procurement Procedure (DPP 2009) encourages leading domestic firms to bid for more production contracts and to establish joint ventures with foreign companies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182