Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tenth International Symposium on Protection Against chemical and Biological Warfare Agents, Stockholm, Sweden, 8-11 June, 2010 : abstracts.

Tenth International Symposium on Protection Against chemical and Biological Warfare Agents, Stockholm, Sweden, 8-11 June, 2010 : abstracts. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Organisationskommittén
Ort: Umeå
Sidor: 228
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-06-24
Rapportnummer: (FOI-R--2985--SE)
Nyckelord Kemiska stridsmedel, biologiska stridsmedel, kroppsskydd och filter, indikering, medicinska motmedel, sanering
Keywords Chemical agents, biological agents, detection, medical protection, respiratory protection, body protection, medical countermeasures
Sammanfattning Rapporten innehåller sammandrag av föredrag och posterpresentationer från det tionde internationella symposiet över temat Skydd mot kemiska och biologiska stridsmedel, Stockholm, 8-11 juni, 2010. Sammandragen är samlade under ämnesområdena indikering av kemiska stridsmedel, krishantering CBRN, indikering och identifiering av biologiska stridsmedel, kroppsskydd, filter och andningsskydd, medicinska motmedel mot biologiska stridsmedel, sanering, teknisk utveckling, medicinska motmedel mot kemiska stridsmedel, CBRN-terrorism, industriella strategier, nationella CBRN-tillämpningar, diagnostik och prioriteing av skadade/riskbedömningar, blandade prover och rättsliga analyser samt standards och utrustning vid internationella operationer.
Abstract This report contains abstracts of oral and poster presentations from the Ninth International Symposium on Protection against Chemical and Biological Warfare Agents, Stockholm, 8-11 June, 2010. The oral sessions were entitled Detection/identification C, Crisis management CBRN, Detection/identification B, Body protection, Filters & respirators, Medical countermeasures B, Decontamination, Developing technologies, Medical countermeasures C, CBRN terrorism, Industrial strategies, National CBRN approaches, Diagnostics and triage CB/Risk assessment, Mixed samples and forensic analysis, and International operations standards & equipment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182