Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inledande antennstudier för GTRS.

Inledande antennstudier för GTRS. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Pettersson, Jouni Rantakokko
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-05-27
Rapportnummer: (FOI-R--2989--SE)
Nyckelord Smarta antenner, MIMO, avstämbara antenner, kroppsnära antenner
Keywords Smart antennas, MIMO, tunable antennas, body worn antennas
Sammanfattning Denna rapport innehåller en statusöversikt av antenner för radiosystemet GTRS och en enkel prediktion av den närmaste tidens antennutveckling som kan vara relevant. Både enskilda antenner och gruppantenner för t.ex. MIMO diskuteras. Aktuella frekvensområden är i första hand 225-400 MHz och 30-88 MHz. Antennerna är i första hand avsedda att monteras på ett markfordon eller av en soldat.
Abstract This report contains a survey of antennas for the radio system GTRS and a prediction of the development in the near future which may be relevant. Both separate antennas and arrays, i.e. for MIMO, are discussed. The frequency bands are primarily 225 - 400 MHz and 30 - 88 MHz. The antennas are primarily intended to be mounted on a ground vehicle or carried by a soldier.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182