Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utvärdering av stödstystem för Minkrigsledning.

Utvärdering av stödstystem för Minkrigsledning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Per Söderberg, Niklas Alin, Kurt Otto, Leif KG Persson, Jörgen Pihl, Örjan Staaf
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-06-07
Rapportnummer: (FOI-R--2990--SE)
Nyckelord MCM Expert, minkrigsledning, minröjning
Keywords MCM Expert, mine warfare management, sea mine clearance
Sammanfattning MCM Expert är ett datorbaserat hjälpverktyg för att planera, genomföra och analysera minröjningsföretag. För att öka tilltron till och tillförlitligheten hos hjälpverktyget har FOI f��tt i uppgift att analysera verktygets uppbyggnad samt förse dess databas med relevanta indata. Denna rapport redovisar ett första steg i denna analys samt ger underlag till indata till en del av hjälpverktygets databas.
Abstract MCM Expert is a computer based tool for planning, carrying through, and analysis of mine clearance operations. To improve the confidence and the reliability of the tool, FOI are tasked to make an analysis the build up of the tool and to provide its database with relivant data. This report relates to a first step in this analysis and gives a basis to provide inputdata to the data base.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182